Skal øke kunnskap om antibiotikaresistens i Tanzania

Veterinærinstituttet leder et prosjekt som skal øke kunnskap og bevissthet om antibiotikaresistens i Tanzania, ved bruk av en Én helse-tilnærming. Hovedmålet er å redusere utviklingen og spredningen av antibiotikaresistens, og slik bidra til bedre helse for mennesker, dyr og miljø.

Ett av målene i prosjektet er å bygge kapasitet for overvåking av antibiotikaresistens. Deltakerne vil samle inn og analyse prøver for å generere informasjon om antibiotikaresistens hos fjørfe, mennesker og miljø i Tanzania. 

Prosjektet har tittelen "Interventions for improved knowledge and awareness of antimicrobial resistance using a One Health approach in Tanzania". Det er finansiert av Forskningsrådet og skal vare fra 2023-2027. Blant samarbeidspartnere er Sokoine Universitet i Morogoro i Tanzania,  Veterinærinstituttets søsterinstitusjon TVLA i Dar es Salaam og Roskilde Universitet i Danmark. 

Hør mer om prosjektet i et intervju med prosjektleder og seniorforsker Madelaine Norström. 

Del artikkel