Veterinærinstituttet bidrar sterkt faglig på Norges første «Én Helse»-konferanse  

For første gang arrangeres en konferanse i Norge under paraplyen «Én helse». Flere forskere fra Veterinærinstituttet vil gi presentere sitt «Én helse-arbeid «innen  temaer som CWD, matsikkerhet og overvåkningssystemer for zoonoser.  Konfreransen streames direkte her.

 

Dette og flere spennende temaer kan du få med deg under konferansen «Én helse i det 21. århundret 2021» på verdens «Én helse» dag, onsdag 3. november. Konferansen er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, NMBU og Senter for global helse ved Universitetet i Oslo.  

Det er første gang de ulike og bredt sammensatte norske fagmiljøene som har en rolle innen «Én helse» møtes og koples sammen i en slik konferanse.

- Jeg ser frem til  presentasjonene og til å diskutere aktiviteter og mulige samarbeid, sier forsker og veterinær ved Veterinærinstituttet Hannah Jørgensen, som koordinerer Veterinærinstituttets strategiske prosjekter på «Én helse»

Mer informasjon om konferansen finner du her

Helse i perspektiv

Begrepet «Én helse» er utgangspunkt for konferansen.  Begrepet brukes om sammenhengen mellom menneskets, dyrs og miljøets helse. Med andre ord ser man at menneskets helse også henger sammen med dyrevelferd, matsikkerhet og tilstanden i miljøet.   

- Covid-19 pandemien har vist at globale helsetrusler som nye smittsomme sykdommer kan knyttes opp mot tilstanden i miljøet. Pandemien har hatt store konsekvenser for menneskets helse og den globale økonomien, forklarer direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, Carlos Das Neves.

Han legger til:

- Dette innebærer at vi alle må bli flinkere til å koble temaer som økonomi og helse, sykdom og klimaendringer, landbruk og nye helsetrusler, for å nevne noen eksempler.

Økt tverrfaglig samarbeid

Veterinærinstituttet har jobbet med disse temaene siden oppstarten i 1891, hvor forutsi og forebygge sykdomsutbrudd hos dyr og mennesker har stått sentralt. Arbeidet med «Én helse» betyr at fagfolk fra flere felt samarbeider både lokalt, nasjonalt og globalt, bl.a. fra disipliner som dyrevelferd, matsikkerhet og klimaendringer til smittsomme sykdommer, helseøkonomi og biosikkerhet. 

- Veterinærinstituttet har hatt «Én helse» på agendaen siden begrepet ble introdusert for omlag15 år siden. Selv om vi alltid har arbeidet med zoonoser og veterinær samfunnsmedisin kan vi øke vårt tverrfaglige samarbeid innen «Én helse». Det vil skape synergier med aktuelle fagområder som vi tradisjonelt ikke har jobbet så tett med, forklarer Jørgensen. 

Overblikk over aktiviteter

Deltakere på konferansen vil få innsikt i flere fagområder som knytter «Én Helse» opp mot smittsomme sykdommer, matsikkerhet, forvaltning og samfunn, i tillegg til miljø og tap av biodiversitet. 

- Jeg tror deltakerne vil få et overblikk over pågående aktiviteter i Norge, og tilgjengelig kompetanse i andre institusjoner. Institusjonene og kompetansen kan kanskje være aktuelle samarbeidspartnere i fremtidige prosjekter og i fremtidig arbeid, poengterer Jørgensen.

Jørgensen forteller videre at Veterinærinstituttet allerede er svært aktive i ulike «Én helse» områder som antimikrobiell resistens (AMR) og zoonoser.

- Dette kan utvides samtidig som vi også styrker samarbeid innen andre aktuelle fagområder, sier hun.

Faglig fra Veterinærinstituttet

Konferansen vil bli avholdt i lokalene til Universitetet i Oslo, Gamle festsal. Alle foredragene vil bli holdt på engelsk. Fra Veterinærinstituttet kan du få med deg foredrag om følgende:  

  • «One Health in Changing Times - pandemics, sustainability and globalization», Carlos Goncalo Das Neves, Direktør for forsking og internasjonalisering. 
  • «Hunt One Health - a metagenomic repository promoting One Health studies», Øivind Øines, seniorforsker.  
  • «Food Safety of Fresh Produce – An emerging One Health issue?», Gro S. Johannessen, seniorforsker.
  • «A systems approach to understand the One Health risk analysis system for zoonoses in Norway», Cecilia Wolff, seniorforsker.  
  • «Is Chronic Wasting Disease Establishing in Europe with Profound Effects on Human Cultures?», Jørn Våge, seniorforsker.  

Hele programmet kan du lese på konferansen sine nettsider

Del artikkel