Ny mobilteknologi kan påvise krepsepestsmitte direkte i felt

Hurtigtesting med ny mobilteknologi gjør det mulig å påvise krepsepestsmitte direkte i felt. Forsøk og analyser viser at resultater i felt stemmer med labundersøkelser. Nye feltverktøy gir analysesvar i løpet av 60 minutter.

Forskere ved Veterinærinstituttet har sammen med kollegaer fra Sveriges Landbruksuniversitet, Länsstyrelsen i Värmland og andre lokale aktører besøkt Finnsrudelva/Billaelva ved riksgrensen mellom Sverige og Norge for å undersøke krepsepestsituasjonen. Her testet de ut nye feltverktøy for direkte påvisning av miljø-DNA i felt. Analysene viste at krepsepesten fremdeles er aktiv på svensk side, mens på norsk side er det fortsatt ingen tegn til krepsepestsmitte i vannet.

DNA-isolering i felt

-Ved hjelp av et medbragt utstyr for DNA isolering i felt og en mobil-basert sanntids PCR maskin, utviklet av Biomeme, analyserte vi vannprøver direkte i felt fra Finnsrudelva på norsk side (Eidskog kommune) og Billaelva svensk side (Eda kommune). På norsk side ble det kun påvist miljø-DNA fra edelkreps, og rett ved grensen ble det også observert levende edelkreps. På svensk side ble det derimot funnet død edelkreps i vannet, og vannanalyser viste tilstedeværelse av miljø-DNA både fra edelkreps og krepsepestsmitte. De samme analyseresultatene ble oppnådd fra parallelle vannprøver som ble analysert etter standard prosedyre på laboratoriet, forteller David Strand, forsker ved Veterinærinstituttet.

I november 2017 viste analyser fra Sveriges Veterinærmedisinske Anstalt (SVA) aktiv krepsepestsmitte på riksgrensen mellom Sverige og Norge på dette stedet. Situasjonen ser derfor ikke ut til å ha endret seg vesentlig på et halvt år, noe som kan bety at utfisking av edelkreps i nedre deler av Finnsrudselva for å minimere risiko for oppstrøms spredning av krepsepest har bidratt til redusert oppstrøms smittespredning.

-Det betyr på ingen måte at faren er over, og det er fremdeles svært høy risiko for spredning av krepsepest opp til norsk side, sier Strand.

Metode for miljø-DNA overvåking av krepsepest har blitt utviklet ved Veterinærinstituttet i samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Viktig verktøy

-Det er et viktig verktøy for å kunne spore smittespredning i vann. Metoden er direkte overførbar til det mobile PCR-apparatet, som muliggjør analysesvar i felt på 60 minutter. Veterinærinstituttet har foreløpig kun et lånt apparat fra Biomeme til uttestingen. Vi ønsker å vurdere om slike verktøy kan være nyttige for å kunne gi enda raskere svar i felt ved mistanke om spredning eller utbrudd, sier Trude Vrålstad, seksjonsleder for forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Videoen under viser nye muligheter for miljø-DNA analyser direkte i felt – her eksemplifisert for krepsepest og edelkreps.

Ler også: Krepsepesten har nådd norskegrensen i Billa.

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:
David Strand

Del artikkel