Utbrudd av Salmonella Typhimurium øker i omfang

Denne saken er eldre enn to år

Salmonellautbruddet som ble oppdaget ved at et føll oppstallet på NMBU veterinærhøgskolen testet positivt for bakterien Salmonella Typhimurium, fortsetter å utvikle seg.

Per 15. juni er seks staller bekreftet smittet. I tillegg er det mistanke om smitte i cirka 15 staller.

Mattilsynet har båndlagt 23 dyrehold (inklusive NMBU Veterinærhøyskolen) i forbindelse med salmonellautbruddet, 21 på Østlandet, 1 på Sørlandet og 1 på Vestlandet. Båndlegging av dyrehold innebærer at dyrene ikke får flyttes fra gården, og nye dyr ikke får komme inn.

For ett dyrehold oppheves båndleggingen i dag etter negative prøvesvar. For de 22 andre opprettholdes båndleggingen etter prøvesvar som gir økt mistanke om smitte. Situasjonen er krevende.

-For hver ny påvist smitte får vi nye kontaktbesetninger som igjen må båndlegges og prøvetas. Det positive er at ingen foreløpig har blitt syke av smitten, hverken dyr eller mennesker, sier seniorrådgiver Kirsti Ullsfoss i Mattilsynet region Stor-Oslo.

Mattilsynet har stor forståelse for at dyreeierne med de båndlagte besetningene synes dette er krevende. – Dette gir jo store begrensninger for aktivitet og mye ekstraarbeid for dem, påpeker hun.

Jobber på spreng med å ta prøver

Mattilsynets inspektører jobber på spreng med å ta prøver av besetninger som har vært i kontakt med smittede dyr, for å sikre at alle kontaktbesetninger har blitt fanget opp.

Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som fortløpende analyserer prøvene. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra.

-Vi jobber med å kartlegge hvordan smitten har spredd seg og hvor den kommer fra. Det er foreløpig for tidlig å si noe om omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra. Vi jobber fortsatt bredt, sier Ulefoss.

Begrens unødvendig kontakt mellom staller

-Inntil smittesituasjonen er avklart, så kan det være fornuftig å begrense unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller, sier Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

I dyrehold med smitte eller mistanke om smitte skal persontrafikk begrenses. De som er der må utvise spesielt god hygiene.

Vær nøye med håndvask

Folkehelseinstituttet råder alle som er i kontakt med dyr til å være nøye med håndhygiene.

- Smitte med Salmonella fra dyr til mennesker kan bare skje ved at man får bakterier fra avføringen via hender og videre inn i munnen blant annet når man spiser. Derfor er håndvask et viktig hygieneråd for å forebygge smitte, sier seniorforsker Umaer Naseer.

Salmonella

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin.

Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i møkk vil variere med blant annet mengden bakterier.

Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner.

Les mer:

Les mer om Salmonella på Veterinærinstituttets nettsider >

Les mer på Folkehelseinstituttets sider om smitte til mennesker fra gårdsdyr >

Spørsmål og svar fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet om utbrudd av Salmonella Typhimurium

Last ned:

Plakater fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet med gode smitteverntips i stallen og slik håndterer du salmonellasmitte i stallen fra Mattilsynets nettside (pdf)

Nettmeldinger:

11.06.2018: Flere hester med mulig salmonellasmitte

08.06.2018: Salmonella Typhimurium påvist hos ett føll

 

Del artikkel