Salmonella Typhimurium påvist hos ett føll

Denne saken er eldre enn to år

Ett føll er bekreftet smittet med bakterien Salmonella Typhimurium. Det er mistanke om at ytterligere én hest er smittet. Begge hestene var syke og ble avlivet. Det undersøkes nå om andre dyr som har vært i kontakt med hestene også er smittet.

Begge de smittede hestene stod på Hesteklinikken på NMBU Veterinærhøgskolen da smitten ble oppdaget. Det er derfor flere andre hester som har oppholdt seg i nærheten av de syke dyra og som nå utredes med tanke på smitte.

Mattilsynet jobber med å få oversikt over kontaktbesetningene. De aktuelle hesteeierne har blitt kontaktet og hestene blir fortløpende prøvetatt for å påvise eventuell smitte. Eierne får informasjon om hvordan de skal håndtere situasjonen.

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet.

- Veterinærinstituttet analyserer prøver fra dyr og dyrehold som har vært i kontakt med de syke hestene. Det er foreløpig for tidlig å si noe om omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra, sier Jorun Jarp beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet.

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes. I Norge finnes den i naturen, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin

Salmonella påvises sjelden hos norske husdyr og i norskprodusert mat, men både mennesker og dyr kan bli syke av bakterien, og den kan smitte mellom mennesker og dyr. Denne varianten av Salmonella Typhimurium er den tredje vanligste Salmonella-varianten som påvises hos mennesker i Europa.

Det vanligste symptomet hos dyr er diaré, men av og til, spesielt hos unge, gamle eller svekkede individer, sees alvorligere symptomer, og av og til dødsfall. Sykdommen behandles med væsketilførsel og diett. 

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos verken dyr eller mennesker med salmonellainfeksjoner. Veterinærer som er i kontakt med dyr i berørte dyrehold skal være nøye med å følge prinsippene for god hygiene.

Berørte hesteeiere må påse at hesten har minst mulig kontakt med andre hester, og utøve god håndhygiene.

- Et enkelt og godt smitteverntiltak er å vaske hendene med vanlig såpe og vann etter all kontakt med dyr, før du lager mat og før måltider sier Heidi Lange, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet

Les mer om Salmonella på Veterinærinstituttets nettsider >

Les mer på Folkehelseinstituttets sider smitte til mennesker fra gårdsdyr >

Les spørsmål og svar fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet og last ned plakater med gode smitteverntips i stallen og slik håndterer du salmonellasmitte i stallen >

Del artikkel