Salmonellautbruddet på hest krever forholdsregler i hestenæringen

Denne saken er eldre enn to år

Utbruddet av Salmonella Typhimurium som nå pågår på hest er stort og foreløpig uoversiktlig. Mattilsynet oppfordrer norske hesteeiere om å ta en rekke forholdsregler. Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir råd til Mattilsynet om håndtering av utbruddet.

Mattilsynets samleside med råd og siste nytt om utbruddet

Fakta om Salmonella og salmonellose

Testing for Salmonella

For å finne ut om et dyr har Salmonella må det tas en prøve som blir analysert i et laboratorium.

Veterinærinstituttet undersøker salmonellaprøver i henhold til en referansemetode anbefalt av International Organization for Standardization (ISO).

Veterinærinstituttet er akkreditert for denne metoden, noe som innebærer at laboratoriet er spesielt godkjent for metoden som kjøres med høye krav til kvalitet og nøyaktighet.

Mattilsynet tar ut prøver av dyrehold som mistenkes å være smittet. Veterinærinstituttet analyserer prøvene. Dyreeier får svar av Mattilsynet på om prøver inneholdt salmonellabakterier eller ikke.

Det kreves flere analysetrinn for å påvise Salmonella.

  • Dersom prøvene er negative, vil undersøkelsen normalt kunne avsluttes og besvares 4 virkedager etter at laboratoriet har mottatt prøven.
  • Dersom det i løpet av de første analysetrinnene er mistanke om at det er Salmonella i prøven, vil det normalt ta ytterligere 2-3 dager for at dette skal endelig bekreftes.
  • Den salmonellavarianten som er funnet i dette utbruddet, er en såkalt monofasisk Salmonella Typhimurium, og den krever et ekstra trinn for å verifisere diagnosen. Man må altså normalt beregne opp til 7-8 virkedager før man får et endelig svar
  • Mattilsynet vil pålegge salmonellapositive hestehold restriksjoner med hensyn til persontrafikk i stallen og flytting av hester inn og ut av stallen.
  • For å si at en hest er fri for Salmonella, etter først å ha vært positiv, må man ha tre salmonellanegative prøver fra hesten. Prøvetakningsintervallet mellom de tre prøvene kan variere noe, men det anbefales at det går minst en uke mellom prøvetakningene. I beste fall kan hesten erklæres fri etter cirka tre uker, dersom tre etterfølgende prøver er negative.

Nettmeldinger fra Veterinærinstituttet om utbruddet:

20.06.2018: Spørsmål og svar fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet

15.06.2018: Utbrudd av Salmonella Typhimurium øker i omfang

11.06.2018: Flere hester med mulig salmonellasmitte

08.06.2018: Salmonella Typhimurium påvist hos ett føll

Del artikkel