Over 1000 prøver analysert for salmonella

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har analysert over 1000 prøver i forbindelse med utbruddet av Salmonella Typhimurium som pågår på hest. Det er foreløpig ikke mulig å kartlegge hvor smitten har kommet fra.

- Utbruddet er stort og det oppdages stadig nye smittede hestehold. Kontakter til de smittede hesteholdene må undersøkes så det er ennå ikke mulig å si at man har kartlagt eller undersøkt alle smittede hestehold, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet. 

Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir råd til Mattilsynet om håndtering av utbruddet. Mattilsynet har båndlagt 26 dyrehold og samtidig er det utelukket over 37 dyrehold fra mistanke. Båndlegging av dyrehold innebærer at dyrene ikke får flyttes fra gården, og nye dyr ikke får komme inn.

Mattilsynet tar prøver av besetninger som har vært i kontakt med smittede dyr, for å sikre at alle kontaktbesetninger har blitt fanget opp. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet som analyseres fortløpende. Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet bistår Mattilsynet i arbeidet med å få et komplett bilde som mulig av omfanget av utbruddet og hvor smitten stammer fra.

Les mer om Salmonella.

Nettmeldinger fra Veterinærinstituttet om utbruddet:

22.06.2018: Salmonellautbruddet på hest krever forholdsregler i hestenæringen

20.06.2018: Spørsmål og svar fra Veterinærinstituttet og Mattilsynet

15.06.2018: Utbrudd av Salmonella Typhimurium øker i omfang

11.06.2018: Flere hester med mulig salmonellasmitte

08.06.2018: Salmonella Typhimurium påvist hos ett føll

Nettmelding fra Mattilsynet om utbruddet (29.06.)

Mattilsynets samleside om utbruddet


Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:
Jorun Jarp

Del artikkel