Øivind Øines

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Presentasjon

Management Comitee (MC) member for Norway COST action COREMI-FA1404 2015-2018; Molekylærbiologisk enhet(Leder av enheten) 2014-2016
Fagområder
Bioinformatikk, Diagnostikk, Dyrevelferd, Mattrygghet, Mikrobiota, Molekylærbiologi, Parasittologi, Vaksinologi, Zoonoser
Mobilnr
+47 47611551
E-post
oivind.oines@vetinst.no

Forskningsprosjekter

TEiCON

TEiCON (Tools for Eimeria CONtrol, 2020-2024, ledet av Veterinærinstituttet) skal bidra til utvikling av bedre diagnostiske verktøy og framskaffe bedre data og kunnskap for å styrke bærekraften i slaktekylling og kalkunproduksjon. Prosjektet vil ha særlig fokus på koksidier (Eimeria, en gruppe av tarmparasitter) og assosierte tarmsykdommer i norsk fjørfe. Prosjektet skal bl.a. bidra til å redusere den allerede lave bruken av antimikrobielle midler i norsk fjørfekjøttproduksjon.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

EJP-TeleVir

TeleVir er et EJP-En helse prosjekt som skal utvikle feltvennlig metodikk for rask identifikasjon og karakterisering av virus-trusler for mennesker og dyr.

Prosjektperiode
2020 - 2022
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserHusdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, Zoonoser

HUNT Én helse

HUNT Én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT Én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektperiode
2017 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserHusdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi

Development of efficient surveillance tools for the molecular detection and identification of Echinococcus in Fennoscandia

Vi ønsker å videreutvikle metoder for diagnostikk av Echinococcus multilocularis (EM) hos potensielle endeverter i Norden. For å kunne ha en bra overvåkning i de nordiske landene må man optimalisere metodene til å passe inn i nordiske forhold.
Prosjektperiode
2011 - 2011
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserHusdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiMolekylærbiologi, Parasittologi, Risikovurdering, Vilthelse

Novel approach to identify vaccine candidates in the poultry red mite (Dermanyssus gallinae) and molecular investigations of mite in Scandinavian layer farms

Prosjektet tar siktet på å undersøke rød hønsemidd hos norske egg-/kyllingprodusenter ved hjelp av PCR-metoder og DNA-sekvensering. Denne tilnærmingen kan gi oss mer informasjon om hvor smitten kommer fra når ulike gårder blir smittet slik at man kan forhindre at smitten kommer til.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserHusdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiMolekylærbiologi, Parasittologi, Risikovurdering, VilthelseEpidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi