Øivind Øines

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Presentasjon

Senior researcher in the field of microbiology and molecular microbiology. Experience with methods on identification of pathogens and molecular detection and epidemiology. Surveillance and monitoring tools. Researchprofiles on Linkedin (+Researchgate). (a.k.a. Oivind Oines)

 

Send e-post

Forskningsprosjekter

OH4Surveillance

OH4S skal hjelpe Europa med å etablere en Én-helse-overvåking av smittestoffer hos dyr og i miljøet. Overvåkingen som har som mål å beskytte folkehelsen gjennom tidlig påvisning av såkalte tilsynekommende zoonotiske smittestoff (emerging zoonotic pathogens), det vil si smittestoffer som enten har vært under kontroll og nå er på vei tilbake, eller smittestoffer som først nylig har vist seg å smitte fra dyr og miljø til mennesker.  

Prosjektperiode
2024 - 2026
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, Zoonoser

PhageDrive

Et forprosjekt finansiert av FFL/JA har som mål å finne bakteriofager i dypsekvenserte datasett fra dyreprøver, og etablere laboratoriemetodikk for å identifisere spesifikke bakteriofager. Bakteriofager vil kunne blir brukt til å påvirke sammensetningen i mikrobiotaen i dyr og kunne være verktøy for å endre denne positivt 

Prosjektperiode
2024 - 2025
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, Molekylærbiologi

Flått i flokk

Hovedmålet med prosjektet er å kartlegge utvalgte mikroorganismer (agens) som påvirkes av en eller flere klimatiske variabler hos tamrein og som kan gi opphav til det man betegner som «klimasensitive sykdommer». Det er valgt tamreinflokker fra ulike geografiske og klimatiske områder for å se på hvordan flåttbårne agens muligens varierer i forekomst eller viser endringer i hittil kjent utbredelse. I tillegg til at disse infeksjonene kan påvirke tamreinens helse, kan forekomsten avdekke mulig eksponeringsrisiko for mennesker i de samme områdene.

Prosjektperiode
2023 - 2024
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, Zoonoser

COVRIN

COVRIN is a large integrative EU-funded project focusing on the development and harmonisation of detection and characterization methods for SARS-CoV2 in animals.

Prosjektperiode
2021 - 2023
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, Zoonoser

TEiCON

TEiCON (Tools for Eimeria CONtrol, 2020-2024, ledet av Veterinærinstituttet) skal bidra til utvikling av bedre diagnostiske verktøy og framskaffe bedre data og kunnskap for å styrke bærekraften i slaktekylling og kalkunproduksjon. Prosjektet vil ha særlig fokus på koksidier (Eimeria, en gruppe av tarmparasitter) og assosierte tarmsykdommer i norsk fjørfe. Prosjektet skal bl.a. bidra til å redusere den allerede lave bruken av antimikrobielle midler i norsk fjørfekjøttproduksjon.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

EJP-TeleVir

TeleVir er et EJP-En helse prosjekt som skal utvikle feltvennlig metodikk for rask identifikasjon og karakterisering av virus-trusler for mennesker og dyr.

Prosjektperiode
2020 - 2022
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserHusdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, Zoonoser

HUNT Én helse

HUNT Én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) der vi har fokuset på dyr. I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT Én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektperiode
2017 - 2027
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserHusdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi

Development of efficient surveillance tools for the molecular detection and identification of Echinococcus in Fennoscandia

Vi ønsker å videreutvikle metoder for diagnostikk av Echinococcus multilocularis (EM) hos potensielle endeverter i Norden. For å kunne ha en bra overvåkning i de nordiske landene må man optimalisere metodene til å passe inn i nordiske forhold.
Prosjektperiode
2011 - 2011
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserHusdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiMolekylærbiologi, Parasittologi, Risikovurdering, Vilthelse

Novel approach to identify vaccine candidates in the poultry red mite (Dermanyssus gallinae) and molecular investigations of mite in Scandinavian layer farms

Prosjektet tar siktet på å undersøke rød hønsemidd hos norske egg-/kyllingprodusenter ved hjelp av PCR-metoder og DNA-sekvensering. Denne tilnærmingen kan gi oss mer informasjon om hvor smitten kommer fra når ulike gårder blir smittet slik at man kan forhindre at smitten kommer til.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Risikovurdering, Serologi, Vilthelse, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiBakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Serologi, Virologi, ZoonoserEpidemiologi, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserHusdyrhelse, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Virologi, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, MolekylærbiologiMolekylærbiologi, Parasittologi, Risikovurdering, VilthelseEpidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi