Eve Marie Louise Zeyl Fiskebeck

Forsker, Epidemiologi

Fagområder
Bioinformatikk, Molekylærbiologi, Statistikk
Mobilnr
+47 45415690
E-post
Eve.Marie.Louise.Zeyl.Fiskebeck@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Yersiniose i sjøen

Prosjektet skal fokusere på identifisering av årsaken(e) bak økningen i antall utbrudd av yersiniose i Midt-Norge.

Prosjektperiode
2018 - 2022
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi