Victor Henrique Silva De Oliveira

Epidemiologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

DECIDE

Prosjektet DECIDE har som mål å utvikle datadrevne beslutningsstøtteverktøy for å gi robust og tidlig varsling ved sykdomsutbrudd og gi støtte til diagnostisk bekreftelse. Ved å gi relevant informasjon til produsenter, fiskeoppdrettere, veterinærer og annet dyrehelsepersonell i husdyr- og akvakultursektoren, vil disse beslutningsstøtteverktøyene bidra til å heve nivået på dyrehelse og dyrevelferd i Norge og over hele Europa.

Prosjektperiode
2021 - 2026
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Husdyrhelse, Statistikk

IntelliRAS

Formålet med prosjektet er å gjøre det mulig for produsenter av laksefisk i RAS-anlegg å gå fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert beslutningstaking, og dermed muliggjøre en mer bærekraftig produksjon med hensyn til produksjonsmarginer, miljøpåvirkning, helse og velferd.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Husdyrhelse, StatistikkDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse

MortMonitor - Bedre forståelse og overvåking av dødelighet i oppdrettsfisk for en bærekraftig vekst i akvakultur

Prosjektet skal hjelpe næringen, myndighetene og andre til å forstå hva som driver dødelighet i oppdrettsnæringen. Målet med dette er å få løftet frem i lyset hvilke muligheter næringen har for å begrense dødeligheten i produksjonen sin.

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Husdyrhelse, StatistikkDyrevelferd, Epidemiologi, FiskehelseDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Statistikk