Development of efficient surveillance tools for the molecular detection and identification of Echinococcus in Fennoscandia

Vi ønsker å videreutvikle metoder for diagnostikk av Echinococcus multilocularis (EM) hos potensielle endeverter i Norden. For å kunne ha en bra overvåkning i de nordiske landene må man optimalisere metodene til å passe inn i nordiske forhold.

Vi ønsker å videreutvikle metoder for diagnostikk av Echinococcus multilocularis (EM) hos potensielle endeverter i Norden. For å kunne ha en bra overvåkning i de nordiske landene må vi ha metoder som er gode, derfor må man optimalisere disse til å passe inn i nordiske forhold. Forskjellig fra metoder utviklet på kontinentet ønsker vi metoder som kan dokumentere fraværet av parasitten i nordisk fauna. Da stilles store krav til at metodene har god sensitivitet, spesifisitet og at det kan undersøkes mange prøver uten at kostnadene for dette blir for mye. Norge, Sverige og Finland har startet overvåkningsprosjekter for å vise at man ikke har EM. Tidligere har vi vært helt eller delvis avhengig av laboratorier i EU for å få gjennomført dette. I Norge startet Veterinærinstituttet overvåkning for EM i 2007, og i samarbeid med forskere i Sveits fikk vi tilgang til en utviklet PCR metode for å detektere EM egg i faeces. Denne metoden ble noe videreutviklet til å kunne gjennomføres i storskala. 

I tillegg til å utvikle og dokumentere eksisterende metoder, ønsker vi i dette prosjektet å harmonisere disse metodene som brukes i de Nordiske landene for overvåkning av Echinococcus opp til nå, eller etablere diagnostikk for de som ikke har dette på plass enda, så dette prosjektet har både harmonisering og etablering av ny metodikk som delmål. Vi ønsker i dette prosjektet å gjøre sensitivitets studier på den eksisterende metoden, slik at vi vet bedre om hvordan metoden fungerer i prøver der det er lite positivt materiale tilstede.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med SVA i Sverige og Evira i Finland og løper i ett år (2011).

Samarbeidspartnere

  • Antti Oksanen, Professor, Finnish Food Safety Authority Evira, Finland
  • Eva Osterman Lind, Forsker SVA, Sverige
  • Marja Isomursu, Forsker, Finnish Food Safety Authority Evira, Finland
  • Mats Isaksson, Forsker SVA, Sverige
Start
2011-01-01
Slutt
2011-12-31
Status
Ferdig
Forskningsområder
Molekylærbiologi, Parasittologi, Risikovurdering, Vilthelse

Forskere