Novel approach to identify vaccine candidates in the poultry red mite (Dermanyssus gallinae) and molecular investigations of mite in Scandinavian layer farms

Prosjektet tar siktet på å undersøke rød hønsemidd hos norske egg-/kyllingprodusenter ved hjelp av PCR-metoder og DNA-sekvensering. Denne tilnærmingen kan gi oss mer informasjon om hvor smitten kommer fra når ulike gårder blir smittet slik at man kan forhindre at smitten kommer til.

Rød hønsemidd forårsaker i dag store kostnader for egg-/kyllingprodusene og det er derfor en viktig parasitt å få bukt med. Parasitten kan også spre smitte i besetninger siden den kan være en bærer av bakterier og virus. Prosjektet tar siktet på å undersøke rød hønsemidd hos norske egg-/kyllingprodusenter ved hjelp av PCR-metoder og DNA-sekvensering. 

Denne tilnærmingen kan gi oss mer informasjon om hvor smitten kommer fra når ulike gårder blir smittet slik at man kan forhindre at smitten kommer til. Dette er viktig for å hindre at denne parasitten får enda større fotfeste i næringen. Vi vil undersøke midd som vi sammen med ANIMALIA får inn fra ulike aktører i fjørfeindustrien. Ved å se på de genetiske middvariantene på høns vi har i Norge håper vi at hovedsmitteveiene til denne parasitten vil kunne bli avslørt i løpet av prosjektperioden.

Kartlegging av midd er bare en del av prosjektet. Nyere forskning har kommet med nyere verktøy i kampen for å finne vaksiner. Videre i prosjektet skal vi se på muligheten for å benytte DNA-vaksinering for å finne kandidater for vaksine mot denne midden. Nærmere bestemt vil vi kikke på cDELI-metoder for å finne mulige effektive vaksineantigener. Her ønsker vi å komme frem til en metode der vi kan vaksinere høns ved bruk av arvemateriale ifra midden, og måle hemmende effekt på midd i laboratoriet.

Ved screening av ulike gener ifra midden håper vi å finne frem til et eller flere gener som gir effektiv beskyttelse imot denne parasitten. Resultatene av dette prosjektet forventes å danne grunnlag for videre arbeid med vaksiner mot parasitten rød hønsemidd.

Samarbeidspartnere

  • ANIMALIA
  • SVA
  • Moredun Research  Institute
Start
2009-01-01
Slutt
2013-12-31
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Molekylærbiologi, Parasittologi

Forskere