Mona Gjessing

Forsker, Forskning akvatisk biosikkerhet

Mobilnr
+47 91539958
E-post
mona.gjessing@vetinst.no

Forskningsprosjekter

The Gill Health Platform

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function.
Prosjektperiode
2013 - 2020
Område
Epidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, Virologi

Proliferativ gjellesykdom hos laks i sjø: Patologiske, molekylærbiologiske og epidemiologiske studier

Om høsten rammes ofte laks i sjøvann av gjellebetennelse med til dels betydelig dødelighet. Sykdommen leder ofte til respirasjonsproblemer som forårsaker betydelige tap både i form av direkte dødelighet og pga dårligere tilvekst og økt mottakelighet for andre sjukdommer.
Prosjektperiode
2012 - 2014
Område
Epidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi