Mona Gjessing

Forsker, Forskning akvatisk biosikkerhet

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

GILLMODEL

Vi ønsker å etablere en in vitro gjelleepitelmodell for Atlantisk laks for å forutsi skadelige miljø- og infeksjonsutfordringer og som et verktøy for å studere cellulære mekanismer

Prosjektperiode
2019 - 2022
Område
Fiskehelse

The Gill Health Platform

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function.
Prosjektperiode
2013 - 2020
Område
FiskehelseEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, Virologi

Proliferativ gjellesykdom hos laks i sjø: Patologiske, molekylærbiologiske og epidemiologiske studier

Om høsten rammes ofte laks i sjøvann av gjellebetennelse med til dels betydelig dødelighet. Sykdommen leder ofte til respirasjonsproblemer som forårsaker betydelige tap både i form av direkte dødelighet og pga. dårligere tilvekst og økt mottakelighet for andre sjukdommer.

Prosjektperiode
2012 - 2014
Område
FiskehelseEpidemiologi, Miljø- og smittetiltak, MolekylærbiologiBakteriologi, Fiskehelse, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, VirologiBakteriologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Parasittologi, Patologi