Ny vurdering av lakseluspåvirkning på vill laksefisk til Trafikklyssystemet

Denne saken er eldre enn to år

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nord Hordaland til Stadt er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 5 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Dette kommer frem i vurderingen som Styringsgruppen for lakselusepåvirkning på anadrom laksefisk har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2021.

NFD vil blant annet bruke vurderingen for 2021 sammen med analysene som ble gjort i 2020 når de avgjør i hvilke områder det kan bli endringer i produksjonen av oppdrettslaks fra 2022.

Slik ble analysen for produksjonsområdene i 2021

Styringsgruppens vurdering for 2021 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos villaks i produksjonsområdene gjelder:

 • Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som liten
 • Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30 % – Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet > 30 %  – Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet 10-30% – Usikkerheten vurderes som middels med retning mot < 10 %
 • Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30% – Usikkerheten vurderes som stor med retning mot < 10 %
 • Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som stor
 • Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som middels
 • Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10 % – Usikkerheten vurderes som liten

Trafikklys-fargene

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som setter farge på trafikklysene som styrer i hvilke områder produksjonen kan opprettholdes, økes eller må reduseres.

 • Styringsgruppen oppnevnt av NFD
  • Eirik Biering, Veterinærinstituttet (leder)
  • Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet
  • Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning
 • Ekspertgruppen oppnevnt av styringsgruppen

  Ekspertgruppens leder og redaktør: 

  • Knut W. Vollset, Forsker ved NORCE  

  Ekspertgruppens nestleder: 

  • Frank Nilsen, Professor ved Universitetet i Bergen 

  Ekspertgruppens medlemmer (alfabetisk): 

  • Ingrid Ellingsen, Seniorforsker ved SINTEF Ocean AS 
  • Bengt Finstad, Professor ved NTNU 
  • Ørjan Karlsen, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 
  • Mari Myksvoll, Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 
  • Leif Christian Stige, Seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI) 
  • Harald Sægrov, Forsker ved Rådgivende Biologer AS 
  • Ola Ugedal, Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) 
  • Lars Qviller, Forsker ved Veterinærinstituttet (VI) 

  Ekspertgruppens sekretær: 

  • Sussie Dalvin, Forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) 

30.11.2021 ble det gjennomført et dialogmøte i Trafikklyssystemet om Styringsgruppens og Ekspertgruppens rapporter for 2021 til Nærings- og fiskeridepartementet. Foredrag og innlegg vil fortløpende bli gjort tilgjengelig når de blir sendt inn fra foredragsholder og kan lastes ned her:

Del artikkel