Utbrudd av salmonella

Folkehelseinstituttet har varslet Veterinærinstituttet og Mattilsynet om utbrudd av salmonellasmitte hos mennesker. Så langt har 16 personer fått påvist smitte. 

De smittede er bosatt i ulike fylker i Norge. Smitten er forårsaket av mage-tarmbakterien Salmonella Blockley.
 
Veterinærinstituttet vil bistå FHI og Mattilsynet i utbruddsetterforskningen ved å analysere prøver av matvarer etter forespørsel fra Mattilsynet.

Prøver er tatt fra smittede personer fra slutten av november 2021 og frem til den første uken i januar.  Det er påvist bakterier med lik genetisk profil hos 12 av 16 smittede.  Man venter på svar fra sekvensering før man kan si noe om likhet i genetisk profil for siste fire tilfellene. 

Ukjent smittekilde

Det er foreløpig ikke kjent hva som er smittekilden, men det er mest vanlig at Salmonella smitter gjennom mat. Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, de mikrobiologiske laboratoriene ved Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha en felles smittekilde.

S. Blockley er en sjelden serovariant i Europa. Den er tidligere påvist hos mennesker i Norge, men da kun som enkelttilfeller. Veterinærinstituttet har funnet S. Blockley hos noen måker fra Vestlandet som i år 2000 ble undersøkt i et forskningsprosjekt.

Salmonella-bakterien regnes som en zoonose, en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker eller omvendt. Smitte kan skje blant annet gjennom forurenset mat. Den aktuelle varianten er ikke påvist hos norske matproduserende husdyr eller kjæledyr.  

Les pressemelding fra FHI.

Kort om salmonellose

Salmonellose forårsakes av infeksjon med bakterien Salmonella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat. 

Forekomsten av salmonella er mye lavere blant norske husdyr og norskproduserte næringsmidler enn i andre europeiske land. Importerte matvarer fra land der salmonella er mer vanlig utgjør likevel en viss smitterisiko.

Smittekilder kan være kjøttprodukter, særlig svin- og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melkeprodukter som er upasteuriserte eller melkepulver, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. I tillegg kan det skje smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Les mer om Salmonella her.

Smitteoverføring kan også skje fra smittede dyr til mennesker eller omvendt. Salmonella er spesielt vanlig hos reptiler. I Norge er det dessuten påvist smittetilfelle hos mennesker etter kontakt med ville dyr, som fugler og pinnsvin.

Salmonella skilles ut i avføringen hos smittede personer og kan derfor også smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.

Forebygging

FHI anbefaler gjennomsteking og koking av mat som viktige forebyggende tiltak. God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltid kan forebygge infeksjoner som kan gi diaré. I tillegg er det viktig å unngå å forurense matvarer som ikke varmebehandles (som for eksempel salat) med matvarer som skal varmebehandles. Dersom du har diaré, bør du unngå å lage mat til andre.

Les mer om Salmonellose hos FHI.

Mer informasjon om utbruddet finner du hos FHI

Overvåkningsprogram for salmonella i Norge

Les om utbruddet hos Matportalen.no.

Kontaktperson: 

Bjarne Bergsjø

Forsker (veterinær, dr.scient)
Mobilnr: 4791598780
E-post: bjarne.bergsjo@vetinst.no

Del artikkel