Storskalaforsøk med klor mot Gyrodactylus salaris

I disse dager gjennomfører forskere fra Veterinærinstituttet, NIVA og NINA et storskala feltforsøk i Batnfjordelva hvor små doser med klor testes mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Målet er å få nok kunnskap til å vurdere om denne skånsomme metoden kan benyttes i de gjenstående infiserte vassdragene i Drammensregionen og Drivaregionen.

Forskerne Sigurd Hytterød (Veterinærinstituttet), Anders Gjørwad Hagen (NIVA) og Kjetil Olstad (NINA) har sammen med flere kollegaer over mange år jobbet målrettet for å utvikle en skånsom bekjempelsesmetode som dreper parasitten Gyrodactylus salaris uten å skade laksen. Ved prosjektoppstart i Batnfjordelva 12. september 2018 kom NRK på besøk og laget denne reportasjen.

Veterinærinstituttets rolle

-Veterinærinstituttets rolle i prosjektet er i hovedsak knyttet til arbeid med G. salaris, og dokumentasjon av behandlingseffekter på parasitten. Vi undersøker status for G. salaris på forsøksfiskene under klordoseringen i Batnfjordelva i Gjemnes kommune i Møre og Romsdal, og i tillegg undersøker vi klorinnhold i vannet og påser at utdoseringen av klor går riktig for seg, forteller Sigurd Hytterød.

Lovende resultater

I 2017 bevilget Miljødirektoratet (MD) midler til å gjennomføre et småskala feltforsøk i Lierelva etter lovende resultater i laboratoriet. Her viste forskerne at små doser klor kan drepe G. salaris, uten at laks eller andre organismer ble nevneverdig påvirket. Med disse resultatene fikk prosjekt-teamet, ledet av Anders Gjørwad Hagen ved NIVA, et nytt tilskudd fra Miljødirektoratet til å gjennomføre et storskala prosjekt i 2018.

Gjennombrudd for nytt bekjempelsesverktøy?

Myndighetene har som mål å hindre spredning av parasitten, og om mulig å utrydde den fra norske lakseelver. Det brukes derfor store ressurser til bekjempelse, og etter mange års innsats med rotenonbehandling, og også en vellykket aluminiumsbehandling, ble hele 10 norske lakseelver  friskmeldt i 2017.

Målet med klorprosjektet i Batnfjordelva er å få praktisk erfaring med utdosering av klor fra flere doseringsstasjoner, og dokumentere metodens potensiale i en stor elv. Lykkes forskerne med dette kan klormetoden bli et nytt og viktig verktøy når G. salaris skal utryddes fra de siste syv infiserte vassdragene i Norge. Batnfjordelva er en av disse , og vassdraget er vurdert som godt egnet for videre testing av metoden.

Klorbehandling

Klorforbindelser er de mest brukte desinfeksjonsmidlene på verdensbasis, og brukes blant annet rutinemessig til desinfeksjon av drikkevann. I storskalaforsøket i Batnfjordelva vil konsentrasjonen med klor være lavere enn det som tilsettes i drikkevannet i Oslo.

Informasjon til publikum:

Grunneierne og elveeiere i Batnfjordelva er informert i et eget brev.
For mer informasjon, kontakt:

Sigurd Hytterød
Forsker ved Veterinærinstituttet
Epost: sigurd.hytterod@vetinst.no
Telefon: 92057318

Anders Gjørwad Hagen
Forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Epost: anders.hagen@niva.no
Telefon: 95928778

Relaterte saker

Del artikkel