Spredning av krepsepest i Mossevassdraget

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist krepsepest i død edelkreps funnet i Langenvann i Ytre Enebakk.

Krepsepest ble påvist første gang i Mossevassdraget i 2016, helt opp til Steinkistedammen i Tangenelva, nedstrøms Våg. Dette tyder på at krepsepest har spredt seg oppstrøms øvre demning i Steinkistedammen og helt opp til Langenvann.

Stor smittefare i området

Det er stor fare for spredning av krepsepest i området. Det er særdeles viktig at folk som ferdes i området desinfiserer alt utstyr mellom lokaliteter for å unngå videre spredning av krepsepest. Les mer om dette i brosjyren om kreps og krepsing.

Nasjonal sykdom

Krepsepest er dødelig for all ferksvannskreps som ikke er av Nord-Amerikansk opprinnelse, inkludert vår egen Edelkreps (Astacus astacus). Krepsepest forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci, og er en Liste 3 sykdom. Forekomst av eller mistanke om krepsepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Dersom du finner syk eller død kreps må Mattilsynet varsles på telefon 22 40 00 00. Videre forsendelse av kreps til Veterinærinstituttet for undersøkelse ivaretas av Mattilsynet med mindre annet avtales. Veterinærinstituttet undersøker slik kreps med tanke på krepsepest.

Tidligere saker om mossevassdraget

Les mer om kreps og krepsepest

Del artikkel