Krepsepesten har spredt seg i Mossevassdraget

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist krepsepest i død edelkreps fra Steinkistedammen, som ligger oppstrøms dagens kontrollsone for krepsepest. Krepsen stammer fra burforsøk som er satt ut for å overvåke krepsepestsituasjonen ved sonegrensen i Mossevassdraget.

Det er fortsatt ikke påvist krepsepest i pågående burførsøk i Våg, som ligger ovenfor øvre demning av Steinkistedammen.

Krepsepest i Mossevassdraget

Like etter at krepsesesongen startet i august i år påviste Veterinærinstituttet DNA-spor av krepsepestsmitte (Aphanomyces astaci) i vannprøver og fra krepseskall fra Tangenelva i Mossevassdraget. Mattilsynet hadde da mottatt bekymringsmeldinger om fravær av edelkreps i Mossevassdraget fra Mjærvann og Hobølelva.  Smittepåvisningen medførte at Mattilsynet innførte forbud mot krepsing i et kontrollområde nedstrøms demningen ved Steinkistedammen i Tangenelva, og videre nedstrøms inkludert Mjærvann, Hobølelva, Vansjø og til der vassdraget munner ut i sjøen ved Moss, samt sideløpene.

Overvåkning av risikoområdet oppstrøms

Påvisningen av krepsepestsmitte i august var nedstrøms den nedre demningen av den såkalte Steinkistedammen i Tangenelva. For å overvåke situasjonen ble satt ut to bur med edelkreps på oppdrag fra Mattilsynet i det antatt smittefrie området. Burforsøkene er i regi at Utmarksavdelingen i Oslo og Akershus. Det ene buret ble plassert oppstrøms nedre demning i Steinkistedammen, det andre buret ble plassert i Våg oppstrøms øvre demning i Steinkistedammen.

Mattilsynet utvider kontrollområde

- Det er i Steinkistedammen, mellom de to demningene, det nå er påvist krepsepest i død kreps fra burforsøk. Det betyr at krepsepesten har kommet seg forbi en av de to demningene som har representert et smittehinder mellom rammet område av Mossevassdraget og Våg, som fremdeles huser en god bestand av edelkreps. Det er ikke påvist krepsepest i buret i Våg. Mattilsynet vil utvide kontrollområde på bakgrunn av spredningsfunnet, sier Trude Vrålstad, forsker ved Veterinærinstituttet. 

Stor smittefare i området

Det må forventes svært høyt smittepress i Steinkistedammen og det er stor fare for videre spredning. - Det er særdeles viktig at folk som ferdes i området desinfiserer alt utstyr mellom lokaliteter for å unngå videre spredning av krepsepest. Les mer om dette i brosjyren om kreps og krepsing, sier Vrålstad.

Nasjonal sykdom

Krepsepest er dødelig for all ferksvannskreps som ikke er av Nord-Amerikansk opprinnelse, inkludert vår egen Edelkreps (Astacus astacus). Krepsepest forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci, og er en Liste 3 sykdom. Forekomst av eller mistanke om krepsepest skal umiddelbart rapporteres til Mattilsynet.

Dersom du finner syk eller død kreps må Mattilsynet varsles på telefon 22 40 00 00. Videre forsendelse av kreps til Veterinærinstituttet for undersøkelse ivaretas av Mattilsynet med mindre annet avtales. Veterinærinstituttet undersøker slik kreps med tanke på krepsepest.

Informasjon om utvidet forskrift oppdateres så snart dette foreligger hos Mattilsynet.

Les saken om krepsepestsmitte påvist i vannprøver og krepseskall fra Tangenelva, Ytre Enebakk. 
Les mer om  kreps og krepsepest.
Les mer om tifotkreps. 

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet:
Trude Vrålstad. 

 

 

Del artikkel