Tifotkreps

Tifotkreps (Decapoda) inkluderer over 8500 arter, og inkluderer edelkreps i ferskvann og marine arter av reker, krabber, sjøkreps og hummer.  

Sykdom og agens


Faktainformasjon