Tifotkreps

Tifotkreps (Decapoda) inkluderer over 8500 arter, og inkluderer edelkreps i ferskvann og marine arter av reker, krabber, sjøkreps og hummer.  

Sykdom og agens


Faktainformasjon

Prøvetaking og diagnostikk

Veterinærinstituttet utfører en rekke ulike typer diagnostiske undersøkelser for å oppklare og kartlegge sykdomsutbrudd og på oppdrag.