Kreps og krepsing - råd og regler i Norge

Brosjyren tar for seg regler rundt krepsing for å hindre spredning av krepsepest. 

På grunn av krepsepest er det bl.a. forbudt å krepse i Halden vassdraget nedstrøms Fosserdam, i Glomma nedstrøms Braskereidfoss og i Store Le. 

Last ned brosjyre om kreps og krepsning

Husk å meld fra til Mattilsynet hvis du finner døde kreps, eller oppdager signalkreps!