Reinjegere på Svalbard må ta nødvendige forholdsregler mot rabies

Sysselmannen går nå ut med råd fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet til jegere som skal delta i årets reinsdyrjakt på Svalbard, etter at Veterinærinstituttet påviste rabies på en svalbardrein ved Ny-Ålesund i juli og en fjellrev på Hopen i mai.

- Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker. Det er viktig at jegere som skal delta i årets reinsjakt på Svalbard tar de nødvendige forholdsreglene som Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet lister opp, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet mener at selv om det er relativt liten risiko for at rabies smitter fra et rabiessmittet reinsdyrslakt til en person som håndterer slaktet, så er konsekvensene ved smitte så alvorlige at det bør tas forholdsregler for å unngå dette.

- Vi vet ikke nok om smitteutbredelsen på Svalbard akkurat nå, men med bakgrunn i årets to rabiespåvisninger må jegere ta høyde for at de kan komme til å treffe på smittede dyr i årets jakt, sier Madslien.

Råd fra Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet anbefaler følgende:

  • Jegere må være oppmerksomme på at det kan være et pågående rabiesutbrudd på hele eller deler av Svalbard og derfor ta forholdsregler.
  • Jegere må være oppmerksomme på at hjerne, ryggmarg og spyttkjertel (som ligger ved kjeven) hos et rabiessmittet dyr vil kunne inneholde virus. Disse organene vil kunne være smittefarlige for mennesker og bør håndteres med varsomhet.
  • Kjeven bør ikke skjæres av under årets jakt fordi dette innebærer at jegeren må håndtere munnhule og skjære rundt spyttkjertler som kan være smittefarlige.
  • Slakt fra synlig syke dyr, eller dyr med uvanlig adferd bør ikke håndteres. Veterinærinstituttet anbefaler at jegere kun håndterer slakt fra dyr som, ut fra adferd og utseende før avlivning, virker friske. Dersom jegere observerer døde eller syke dyr, eller dyr med unormal atferd, må dette meldes til Sysselmannen, slik at de kan vurdere om dyret skal avlives og undersøkes for rabies. Balanseproblemer og lammelser i ben er observert hos svalbardrein med rabies. Det er viktig å merke seg at aggressivitet ikke er assosiert med denne sykdommen hos svalbardrein, i motsetning til det man finner hos fjellrev.
  • Bruk av arbeidshansker eller liknende ved slakting kan bidra til å unngå sår og kutt og at smittefarlig materiale kommer i kontakt med sår.
  • Kniven bør rengjøres godt med såpe og varmt vann, og eventuelt desinfiseres (1% Virkon S) etter at den har vært i kontakt med ryggmarg eller hjerne (for eksempel etter avskjæring av hodet). Alternativt bør jegere ha flere kniver slik at kniver som har vært i kontakt med nevnte risikomaterialer ikke brukes til nedskjæring av resten av slaktet. Knivene kan tas med hjem for vask og desinfeksjon.
  • Kjøtt fra reinsdyrslakta må gjennomkokes/gjennomstekes før det inntas som mat eller fôr.

Råd fra Folkehelseinstituttet og informasjon fra Sysselmannen

  • Helsedirektoratet fraråder personer som ikke er fullvaksinert å delta på årets reinsdyrjakt.
  • Ifølge Folkehelseinstituttet må man kontakte helsetjenesten så raskt som mulig dersom man har kuttet seg under slakting/håndtering av slakt, fått spytt eller vev fra hjerne eller ryggmarg i øyne, munn eller på hud med selv små rifter eller sår, eller om man blir bitt av fjellrev.
  • Vask såret grundig med såpe og vann så raskt som mulig. Dersom man ikke er vaksinert må man starte med vaksine umiddelbart.

Sysselmannen på Svalbard har hatt løpende kontakt med Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet som fagmyndigheter.

Denne dialogen har ikke gitt Sysselmannen formelt grunnlag for å stanse reinsjakta 2018. Imidlertid har Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet kommet med råd om hvilke forholdsregler som må tas dersom man skal jakte rein.

Les mer på Sysselmannens nettsider >

Rabies på Svalbard

Rabies påvises fra tid til annen på fjellrev og svalbardrein på Svalbard, med større utbrudd av sykdommen i 1980 og 2011. Ved det siste utbruddet i 2011 ble det påvist rabies på fire fjellrev og ti svalbardrein. Fastlands-Norge er erklært fritt for rabies.

Fjellrev som vandrer over isen fra Sibir, Canada eller Grønland er trolig årsak til at rabies-smittet fjellrev dukker opp på Svalbard med ujevne mellomrom. De smittede fjellrevene kan smitte andre dyr som svalbardrein, oftest via bitt, slik at smitten spres videre på øygruppen. Lav tetthet av fjellrev på Svalbard gjør trolig at smitten «dør ut» mellom hvert utbrudd.

Aktuelle lenker:

Faktainformasjon fra Veterinærinstituttet om rabies

Informasjon fra Sysselmannen om reinsdyrjakta 2018

Nyhetssak: Rabies påvist hos svalbardrein 27.07.2018

Knut Madslien

Vilthelseansvarlig/seniorforsker
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Del artikkel