Krepsepestsmitte påvist hos signalkreps funnet i Glomma

Veterinærinstituttet har påvist Aphanomyces astaci (krepsepestsmitte) på nordamerikansk signalkreps som er funnet i Glomma ved Fossum i indre Østfold kommune. Signalkreps er en uønsket fremmed art i norsk natur, og kan være bærer av A. astaci som forårsaker krepsepest hos norsk edelkreps.

Funnet av signalkreps ble gjort etter at kommunen engasjerte Norconsult AS for å undersøke forekomst av edelkreps etter observasjon av kreps i nærheten av Fossumbrua tidligere i år. Fossumbrua går over Glomma mellom Spydeberg og Askim i Indre Østfold kommune.

Glomma ble rammet av krepsepest for første gang i 1987, og igjen i 2003-2004 etter reintroduksjon av edelkreps ved flere lokaliteter på 1990 tallet. Dette har vært knyttet til kommunene Kongsvinger og Sør-Odal i Innlandet, langt høyere opp i vassdraget enn det nye funnet av signalkreps.

Fram til 2015 ble sykdommen overvåket i Glomma ved bruk av bruforsøk med edelkreps, og deretter med miljø-DNA som kan påvise krepsepestsmitte og kreps direkte fra vannprøver. Krepsepest ble sist påvist i Glommavassdraget i 2015 ved Oppstadåa i Sør-Odal som renner ut Glomma.

Det har lenge vært mistanke om ulovlig utsatt signalkreps i Glomma som en kilde til de gjentagende påvisningene av krepsepest i vassdraget. Funnet av signalkreps ved Fossum i indre Østfold bekrefter tidligere mistanke, men det forklarer ikke de gjentagende påvisningene mye lenger opp i Glomma. I tillegg til de store avstandene er det også flere dammer i Glommavassdraget på det lange strekket som vil hindre oppstrøms spredning både av signalkreps og krepsepestsmitte.

Krever ikke ny smittesone

Krepsepest er en alvorlig smittsom sykdom (Liste 3 – nasjonal sykdom) etter bestemmelsene i Matloven, og er en alvorlig trussel mot de norske bestandene av edelkreps. Når den påvises kan Mattilsynet sette i verk tiltak for å begrense videre smittespredning, og for å forsøke utrydde smitten fra lokaliteten. Funnet av signalkreps og påvisningen av krepsepest er innenfor den eksisterende smittesonen, og vil derfor ikke kreve oppretting av en ny smittesone.

Les mer om kreps og krepsepest

David A. Strand

Forsker
Mobilnr: +47 47623716
E-post: david.strand@vetinst.no

Del artikkel