Fugleinfluensa påvist hos melkekyr i USA

Amerikanske landbruksmyndigheter rapporterte i slutten av mars om høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i melkekubesetninger i flere stater. Dette er første gang sykdommen er påvist hos storfe.

Påvisningen av viruset hos melkekyr i Texas og Kansas ble offentliggjort 25. mars, og ble oppdaget i forbindelse med sykdom i flere melkekubesetninger. Høypatogent H5N1-virus, som er en form for fugleinfluensa som vanligvis rammer og gir alvorlig sykdom hos fugler, ble påvist i nesesvaber og i melk fra dyrene. Viruset har i etterkant også blitt påvist hos storfe i andre delstater.

- Veterinærinstituttet følger situasjonen, men har ingen mistanke om smitte i storfebesetninger her i Norge, sier Marie Myklatun Krosness, som er fagansvarlig for storfe ved Veterinærinstituttet.

Dyrene som har fått påvist viruset har vist forbigående og milde symptomer med redusert appetitt og fall i melkeproduksjonen. Noen av dyrene har også hatt feber, forandringer i melken eller løs avføring, men alle er blitt friske i løpet av 10 til 14 dager. Det anslås at omtrent ti prosent av melkekyrne i hver besetning har blitt smittet. Det kan ikke utelukkes at viruset har smittet mellom kyr i de aktuelle besetningene.

Amerikanske landbruksmyndigheter antar at smitten er overført fra villfugl til storfe, men smittemåten er foreløpig ukjent. 

Kan smitte mennesker

Det amerikanske smitteverninstituttet (CDC) rapporterte 1. april om at viruset er påvist hos et menneske i Texas. Personen hadde utviklet øyebetennelse etter kontakt med syke melkekyr.

Folkehelsemyndighetene i USA vurderer likevel risikoen for smitte til mennesker som lav og at konsum av pasteuriserte melkeprodukter og gjennomstekt kjøtt er trygt. Det er også trygt å innta stekt storfekjøtt, samt pasteurisert melk og melkeprodukter i Norge. Det er svært sjeldent at mennesker smittes med fugleinfluensa og det er ikke påvist smitte til mennesker i Norge.

Influensavirus er ikke påvist hos storfe i Norge. Marie Myklatun Krosness forteller at selv om fugleinfluensa fortsatt hovedsakelig er en fuglesykdom, har det det siste året vært en økning i smitte fra fugler til pattedyr på verdensbasis. HPAI ble nylig også påvist hos geit i Minnesota i USA.  

- I Norge er viruset så langt kun påvist hos fjørfe, villfugl og rødrev. Funnet av fugleinfluensa hos melkekyr i USA bekrefter at vi også i Norge må være årvåkne for at andre dyrearter kan smittes, sier Krosness.

Veterinærinstituttet er en beredskapsinstitusjon som jobber med diagnostikk, overvåking, risikovurderinger, rådgivning og forskning. Veterinærinstituttet og Mattilsynet har gjennomført overvåkning for fugleinfluensa hos fjørfe i Norge siden 2006. Overvåkingen av fugleinfluensa i Norge har de siste årene blitt forsterket, og det gjennomføres også overvåkning hos villfugl og andre ville dyrearter. Veterinærinstituttet samarbeider med Mattilsynet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om situasjonen. Folkehelseinstituttet overvåker situasjonen nøye vedrørende risiko for smitte til og mellom mennesker, og gir råd til Mattilsynet, Veterinærinstituttet og andre etater om hvordan smitte til mennesker kan unngås.

Les mer om fugleinfluensa hos Veterinærinstituttet.

Overvåkingsprogrammet for fugleinfluensa hos fjørfe finner du her.

I sommer var det et fugleinfluensautbrudd i Nord-Norge som vi ikke har sett maken til før her til lands. Vi må regne med at Norge vil rammes av fugleinfluensautbrudd også i tiden fremover. Les hele saken og se intervjuer med flere av våre eksperter om dette.

Les mer om fugleinfluensa hos Mattilsynet.

Les mer om fugleinfluensa hos Folkehelseinstituttet (FHI).

Del artikkel