Fugleinfluensa er ikke forbeholdt fugler

Vi må regne med at Norge vil rammes av fugleinfluensautbrudd også i tiden fremover. Virusene som forårsaker fugleinfluensa har en stor evne til å endre seg og kan utvikle økt smitteevne når de smitter fra fugl til andre dyr. Det er derfor viktig at vi fortsetter å følge med på slike virus for å avverge smitte til andre dyr og til oss mennesker.

Fugleinfluensa er ikke et nytt begrep. Likevel har sykdommen økt i omfang og er tettere på enn før. I sommer var det et fugleinfluensautbrudd i Nord-Norge som vi ikke har sett maken til før her til lands. Titalls tusen fugler av måkearten krykkje døde, og utbruddet rammet den allerede sårbare krykkjebestanden kraftig.

Se mer om dette utbruddet i en av videoene lenger ned i saken.

Stor evne til å endre seg

Dyrehelsen i Norge er generelt god – men det er viktigere enn noen gang å følge med på sykdomsutbrudd både når det gjelder fugl og pattedyr. Fugleinfluensavirus er influensa A-virus. Slike virus har en stor evne til å forandre seg og det kan derfor oppstå virus som lettere smitter fra fugler til andre dyr og til mennesker.

Selv om fugleinfluensa fortsatt hovedsakelig er en fuglesykdom, har det det siste året vært en økning i smitte fra fugler til pattedyr på verdensbasis. Det er likevel fortsatt svært sjeldent at mennesker smittes og ingen er rapportert smittet i Norge. Når det gjelder smitte til andre pattedyr i Norge er det bare et fåtalls rever som har fått påvist fugleinfluensa, men det er viktig å se etter tegn til om sykdommen i større grad begynner å ramme andre dyr og mennesker. Overvåking og analyser av virus hos fugler og andre dyr gir informasjon om dette.

Smitter ikke effektivt mellom mennesker

- Vi vet at fugleinfluensavirus kan gi opphav til pandemier. Men for at det skal kunne skje må det oppstå virus med evne til å smitte effektivt til og mellom mennesker. Fugleinfluensavirus har ikke disse egenskaper i sin nåværende form, sier seniorforsker i virologi ved Veterinærinstituttet Ragnhild Tønnessen.

Veterinærinstituttet er en beredskapsinstitusjon som jobber med diagnostikk, overvåking, risikovurderinger, rådgivning og forskning. Det er avgjørende at vi jobber sammen med forvaltningen i Norge for å kunne analysere og forutse fugleinfluensatrusselen i Norge i dag og fremover. Det vil gjøre oss bedre rustet mot, og forberedt på, eventuelt nye fugleinfluensautbrudd. 

Les mer om overvåking av fugleinfluensa (HPAI) hos villfugl i Norge.

Se mer om hvordan vi i Norge jobber med dette i en av videoene lenger ned i saken.

 

Del artikkel