Flere tilfeller av hundens dvergbendelmark påvist hos elg i Sør-Norge

Parasitten Echinococcus canadensis G10, en undertype av hundens dvergbendelmark, er påvist hos tre elger i Sør-Norge, to i Åmot kommune og en i Røros kommune. Prøver fra felte elger har blitt sendt inn til Veterinærinstituttet i forbindelse med høstens elgjakt.

Det var i januar i år at det første kjente tilfellet av Echinococcus canadensis G10 hos elg ble bekreftet i Norge. Veterinærinstituttet, sammen med Høgskolen i Innlandet og Mattilsynet, holdt i høst møter med jegerne i Innlandet for å opplyse om parasitten og ba jegere om å være ekstra på vakt under høstens jakt. Dette har resultert i tre påvisninger av Echinococcus canadensis G10 hos elg i to kommuner, Åmot og Røros.

Kartet viser kommuner (Røros, Åmot og Stor-Elvdal) med påvist parasitten E. canadensis G10 hos elg i 2023.
Kartet viser kommuner (Røros, Åmot og Stor-Elvdal) med påvist parasitten E. canadensis G10 hos elg i 2023.

Echinococcus canadensis G10 er en genotype av hundens dvergbendelmark, Echinococcus granulosus sensu lato. Hundedyr, som ulv og hund, er endeverter for denne spesifikke genotypen, mens hjortedyr er mellomverten (se livssyklus i figur under). Dersom et hjortedyr får i seg parasittegg vil verten kunne utvikle parasittblærer i indre organer, typisk i lunger og/eller lever.

Echinococcus canadensis G10 har potensiale til å være en zoonotisk sykdom, noe som betyr at parasitten i sjeldne tilfeller kan smitte til mennesker. Parasitten er tidligere påvist hos elg, rein og ulv i Sverige og i Finland, men til tross for at Echinococcus canadensis G10 er utbredt på den nordlige halvkule er det få påviste tilfeller hos mennesker. Det er rapportert om ett tilfelle i Finland, i et område hvor forekomsten av parasitten er høy.

Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis G10 og lukket blære. Foto: Per Langdal, Mattilsynet
Elglunge med åpnet parasittblære av Echinococcus canadensis G10 og lukket blære. Foto: Per Langdal, Mattilsynet

Dersom mennesker smittes med parasittegg fra hundedyr vil de kunne utvikle de samme forandringene i indre organer som påvises hos hjortedyrene. Parasittblærene som påvises hos hjortedyrene er ikke smittsomme til mennesker.

Sykdommen er meldepliktig, og Veterinærinstituttet oppfordrer storviltjegere til å fortsette å melde fra til Mattilsynet dersom de oppdager væskefylte blærer i indre organer hos hjortedyr, se bilde i saken.

- Veterinærinstituttet vil rette en stor takk til alle jegerne som har bidratt med en ekstra sjekk av lunger og lever fra felte elger i år. Denne innsatsen fra jegerne er avgjørende for å få en god oversikt over utbredelsen av parasitten i Norge, sier Malin Rokseth Reiten, fagansvarlig vilt ved Veterinærinstituttet.

For å hindre smittespredning av sykdommer mellom hund og mennesker, bør hundeeiere plukke opp hundeavføring etter hunden sin og vaske hendene godt etter håndtering av hunder. Det anbefales at hunder hindres fra å få tak i rått slakteavfall. Dersom hunden likevel er mistenkt å ha hatt tilgang til slikt slakteavfall kan parasittbehandling vurderes i samråd med veterinær.  

Livssyklus Echinococcus canadensis G10. Figuren er laget av Rebecca Davidson, Veterinærinstituttet, med BioRender.com og med Moose clipart #11870 fra clipart-finder.com
Livssyklus Echinococcus canadensis G10. Figuren er laget av Rebecca Davidson, Veterinærinstituttet, med BioRender.com og med Moose clipart #11870 fra clipart-finder.com

Les mer her:

Spørsmål og svar Hundens dvergbendelmark

Les mer om hundens dvergbendelmark på Veterinærinstituttets nettsider

Les mer om påvisning på Mattilsynets nettsider

Les mer om zoonoser (vetinst.no)

Les mer om ekinokokkose generelt:

Overvåkning av revens dvergbendelmark (Echinococcus multilocularis) hos vilt 

Revens dvergbendelorm | Mattilsynet

Folkehelseinstituttet: Ekinokokkose - FHI

WOAH: Echinococcosis (woah.org)

Del artikkel