Ber jegere være på vakt ved lunge- eller leverforandringer i skutt elg

I fjor påviste Veterinærinstituttet for første gang hundens dvergbendelmark (Echinococcus canadensis G10) hos en elg felt i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke. Nå oppfordres jegere til å være på vakt for forandringer i lunger og lever i elgslaktet.

25. september starter elgjakta, og i disse dager sendes det ut infomateriell til jegere, særlig i Innlandet rundt det første funnet i Stor-Elvdal, med en oppfordring om å være på vakt og melde fra dersom de oppdager parasittblærer i lunger og lever.

Hensikten med undersøkelsene er å innhente mer kunnskap om parasittens utbredelse, spesielt på Østlandet i områder hvor utbredelsesområdene til ulv og elg overlapper.

Skal meldes til Mattilsynet

Funn av parasittblærene tilhørende Echinococcus canadensis G10, er meldepliktig til Mattilsynet.

Merk at om du finner unormale forandringer i lunger eller lever under jakt, ta bilder og deretter kontakt med Mattilsynet for å diskutere funnene. Mattilsynet avgjør deretter om materialet skal sendes til Veterinærinstituttet for videre analyser. Om mulig, ta vare på lungene og/eller leveren som har påviste forandringer. Organene oppbevares kjølig til funnene har blitt diskutert med Mattilsynet.

Sjelden med smitte til menneske men hold hunden unna rått viltkjøtt

Parasitten kan smitte til hund dersom hunder får adgang til å spise rått slakteavfall med parasittblærer. Hunder kan utvikle levende dvergbendelmark i tarmen og deretter skille ut egg i miljøet. Selv om parasittegg kan smitte også til mennesker, finnes det kun få smittetilfeller på verdensbasis. For å unngå smitte til mennesker, anbefales det at hunder ikke får adgang til rått slakteavfall. Dersom hunden likevel spiser slakteavfall, kan parasittbehandling vurderes i samråd med veterinær.

Veterinærinstituttet, Høgskolen i Innlandet og Mattilsynet har samarbeidet om flere møter og webinarer for å informere jegere og viltansvarlige i Innlandet og Norsk Jeger- og Fiskerforbund om hundens dvergbendelmark.

Som en hjelp til vurdering av elgslakt og for å informere om hva man skal se etter, har Høgskolen i Innlandet, det lokale Mattilsynet og Veterinærinstituttet utarbeidet et infoskriv som sendes ut og distribueres i jegermiljøer og i media. Informasjonsskrivet inneholder bilder av parasittblærer i lunger samt info om varslingsrutiner til Mattilsynet dersom forandringer i lunger eller lever oppdages under høstens jakt. I tillegg finnes det i infoskrivet flere bilder av andre unormale funn i lungene til hjortevilt som kan forekomme.

Last ned infoark til jegerne

Les mer info om parasitten  på Veterinærinstituttets faktaside (vetinst.no)

Les ofte stilte spørsmål om parasitten (vetinst.no) 

Malin Rokseth Reiten

Veterinær/forsker vilthelse og viltpatologi
Vis telefonnummer
Send e-post

Mari Marte Press

Konstituert kommunikasjonsdirektør
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel