Christopher Owen Miles

Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Jeg er forsker innen kjemi med lang erfaring med opprensning og strukturbestemmelse av  biotoksiner fra alger og sopp. Jeg bruker væskekromatogafi-massespektrometri (LC-MS), kjernemagnetisk resonans (NMR) og kjemisk derivatisering til analyse og strukturbestemmelse. Jeg også utvikler kjemien som er nødvendig til produksjon av antistoffer mot små molekyler (f.eks. biotoksiner), og design og syntese av reagenser til immunoassayer av disse.

Fagområder
Fôrtrygghet, Kjemi og toksikologi, Mattrygghet
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

ShellFeed

I dag importeres om lag 92 prosent av råvarene som brukes i norsk fiskefôr. Skalldyr kan være et bærekraftig fôrtilskudd og en verdifull lokal marin ressurs, men er regelmessig forurenset med algetoksiner. ShellFeed-prosjektet har som mål å skaffe kunnskap om toksisiteten til algetoksiner (OA/DTX-er og STX-er) i laks etter fôreksponering, og potensiell overføring av disse toksinene eller deres metabolitter til fiskefilet eller biprodukter.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Algetoksiner, Dyrevelferd, Fiskehelse, Fôrtrygghet, Risikovurdering

ToxANoWa

Algeoppblomstring forekommer naturlig og slike algeoppblomstringer kan være skadelige for livet i vannet. ToxANoWa-prosjektet er et direkte resultat av den giftige algeoppblomstringen i Nord-Norge våren 2019, som var katastrofal for oppdrettsnæringen og førte til at rundt 40 000 tonn laks døde. Det er ukjent hvorfor denne algen er giftig for fisk, men prosjektet forventes å bidra med ny kunnskap rundt dette.

Prosjektperiode
2021 - 2025
Område
Algetoksiner