Kjersti Sturød

Molekylærbiologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

DetoxBug

Insektlarver er sett på som en lovende kilde for proteiner til mer bærekraftig dyrefôr. Hovedmålet med prosjektet er å finne ut om larvene til den Svarte Soldatfluen kan avgifte muggsoppgifter slik at de kan fôres med kontaminerte materialer som ellers måtte kastes. Hvis larvene skulle være fri for muggsoppgifter ellers dens nedbrytningsprodukter ville verdien til larveprodukter økes betraktelig og mengden biologisk avfall reduseres kraftig.

Prosjektperiode
2023 - 2026
Område
Fôrtrygghet, Mykotoksiner, Risikovurdering, Toksikologi