Thomas Haverkamp

Forsker, Epidemiologi

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

PhageDrive

Et forprosjekt finansiert av FFL/JA har som mål å finne bakteriofager i dypsekvenserte datasett fra dyreprøver, og etablere laboratoriemetodikk for å identifisere spesifikke bakteriofager. Bakteriofager vil kunne blir brukt til å påvirke sammensetningen i mikrobiotaen i dyr og kunne være verktøy for å endre denne positivt 

Prosjektperiode
2024 - 2025
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, Molekylærbiologi

CalfComfort

Dyrevelferdslovgivning og -forskning har tradisjonelt fokusert på å lindre dyrs lidelse. Fravær av dårlig velferd trenger imidlertid ikke bety at dyrevelferden er god. CalfComfort-prosjektet skal utvikle indikatorer som måler dyrevelferd i den positive enden av skalaen. Prosjektet skal undersøke ulike atferder, samt mikrobiom og biomarkører.

Prosjektperiode
2021 - 2025
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiDyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologi

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiDyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

HUNT Én helse

HUNT Én helse er et underprosjekt av den store Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4) der vi har fokuset på dyr. I HUNT bidro mer enn 50 000 innbyggere i løpet av årene 2017-2019 med informasjon om sin helse og donerte ulike biologiske prøver. HUNT Én helse har et veterinærmedisinsk fokus, og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Veterinærhøgskolen NMBU og Veterinærinstituttet.

Prosjektperiode
2017 - 2027
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, MolekylærbiologiDyrevelferd, Husdyrhelse, Immunologi, Generell mikrobiologiAntibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Epidemiologi, Husdyrhelse, Molekylærbiologi