Moderne bekjempelse av salmonella

Det er nødvendig å bekjempe salmonella i alle ledd i næringskjeden.

En viktig del av dette arbeidet innebærer kontroll med fôr og fôrråvarer. Dessverre viser erfaring at salmonellaforurensing i fabrikker er både vanskelig og kostbart å bekjempe. Når man vet at fôrråvarer, spesielt importerte, ikke sjelden er forurenset med salmonellabakterier, stiller dette store krav til norsk fôrindustri.

Norsk fôrindustri både på landdyr- og på fiskesiden, store deler av råvareindustrien og representanter for næringsmiddelindustrien har derfor gått sammen med Veterinærinstituttet, Nofima Mat og Universitetet i Oslo om en langsiktig FoU satsing for å utvikle moderne metoder for bekjempelse av salmonella på overflater.

Hovedmål:
Utvikling av nye prinsipper for bekjempelse av salmonella på overflater

Delmål:

 1. Kartlegge mekanismer bak salmonellas overlevelse og vekst på overflater med spesiell vekt på:
  • Etablering av motstandsdyktige, ikke-dyrkbare bakterier på tørre overflater
  • Betydningen av bakterienes kommunikasjonssignaler for utvikling og opprettholdelse av biofilm
 2. Utvikle strategier for å hindre overlevelse og oppvekst av salmonella på overflater med spesiell vekt på:
  • Betydningen av overflatetype og -behandling for å hindre etablering av bakterier på overflater
  • Blokkering av kommunikasjon mellom bakteriene for å bekjempe biofilm
  • Etablere metodikk for å studere salmonella på overflater i fabrikkmiljø
  • Undersøke effekten av noen tradisjonelle og moderne bekjempelsesmetoder for salmonella under realistiske betingelser

Veterinærinstituttet har prosjektlederansvar.

Samarbeidspartnere:

 • Norgesfôr (prosjektansvarlig)
 • Felleskjøpet fôrutvikling
 • FHL Fiskefôr og Fiskemel
 • Denofa
 • Nofima Mat (Langsrud, Møretrø, Heir, Habimana)
 • Universitetet i Oslo (Aamdal Scheie, Benneche)
Start
2009-06-01
Slutt
2013-05-31
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Biofilm, Fôrtrygghet

Forskere

Live L. Nesse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92441267
E-post: live.nesse@vetinst.no