Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et overvåkningsprogram, samt rimelige, enkle og pålitelige diagnostiske verktøy for cyanotoksiner i vann og dyreliv, og overføre kunnskapen og teknologien til samarbeidspartnerne i det sørlige Afrika.

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i det sørlige Afrika. Samtidig er cyanotoxiner rapportert som et stort og vanlig problem i vannreservoar i dette området. Cyanotoksiner produseres av cyanobakterier (blågrønn alger) i vann. Særlig gunstige betingelser bidrar til jevnlige oppblomstringer av cyanobakterier. En av de viktigste gruppene cyanotoksiner er microcystiner.

Cyanotoksiner forårsaker magekatarr, leverskade og hudreaksjoner hos mennesker og dyr. Dødelige forgiftninger har blitt rapportert hos sauer, kuer, griser, hunder, fisk, gnagere, amfibier, sjøfugl, flaggermus, sebra og flamingoer. I de senere årene er det fra Europa, Australia og Sør-Amerika rapportert flere tilfeller av alvorlige helseskader hos mennesker, hvorav noen med dødelig utfall.

Med unntak av i Sør Afrika, er det mangelfull kunnskap om forekomsten av cyanotoksiner i vannkilder i de fleste afrikanske landene. Spredte tilfeller av forgiftninger viser imidlertid at problemer knyttet til cyanobakterier er utbredt. Myndigheter og helsepersonell mangler relevant bakgrunnsinformasjon om tilstedeværelse av cyanotoksiner og sykdomsutbrudd. For å skaffe til veie denne informasjonen trengs rimelige, enkle og pålitelige metoder for å teste vannkvaliteten med hensyn på cyanotoksiner. Siden de eksisterende analysemetodene enten er svært kostbare eller krever høyteknologisk utstyr, er kunnskapen og analysekapasiteten svært mangelfull.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et overvåkningsprogram, samt rimelige, enkle og pålitelige diagnostiske verktøy for cyanotoksiner i vann og dyreliv, og overføre kunnskapen og teknologien til samarbeidspartnerne i det sørlige Afrika

Delmål:

 • Etablere en epidemiologisk geodatabase som viser funn og utbredelse av cyanotoksiner i det sørlige Afrika
 • Validering av nye og eksisterende metoder for overvåkning og deteksjon av cyanotoksiner
 • Utvikling av antistoffer og et immunoassay (ELISA) for microcystiner
 • Kunnskapsoverføring:
 • Den epidemiologisk databasen overføres til partnerne i det sørlige Afrika uten kostnad
 • Arrangere 2 kurs ved Universitet i Pretoria i Sør-Afrika for forskere og studenter
 • Publisere vitenskaplige artikler i tidsskrifter med såkalt «open access» og delta på internasjonale konferanser

Prosjektet er et samarbeid med et pågående NUFU-prosjekt:
ZOOTOX-2007-11: Collaborative research in environmental toxicology and zoonotic diseases in the Human Domestic animal Wildlife interface areas of Eastern and Southern Africa - A South-North Veterinary Network.
Se SIUs prosjektkatalog

Samarbeidspartnere

 • Norges Veterinærhøyskole 
 • Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Pretoria, Sør-Afrika
 • Sokoine Landbruks Universitet, Tanzania
 • Eduardo Monlane Universitet, Mozambique

Forskninginformasjon

Start
2009-06-01
Slutt
2013-12-31
Prosjektnummer
196085/V10
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Algetoksiner