SAPRO: Sustainable Approaches to Reduce Oomycete (Saprolegnia) Infections in Aquaculture

Sykdommen saprolegniose utgjør en alvorlig trussel både mot akvakulturnæringen og villfiskpopulasjoner i flere land. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle bærekraftige strategier for å kontrollere og redusere sykdommen. Dette gjøres gjennom å etablere et nettverk bestående av ti doktorgradsstudenter og tre post doc-forskere og lære dem opp det nyeste innen teknikker og metoder for å studere alle aspekter av sykdommen.

Blant eggsporesoppene finner vi noen av verdens mest destruktive fiskepatogener. Bare i Europa forårsaker disse mikroorganismene årlige tap på flere millioner Euro i akvakulturnæringen. Saprolegnia parasitica utgjør hovedproblemet og det har blitt beregnet at opptil 10 % av all lakseyngel og egg bukker under av saprolegniose. Inntil 2002 ble saprolegniainfeksjoner effektivt håndtert og kontrollert ved bruk av malakittgrønt. Siden dette stoffet har vist seg å være kreftframkallende har det blitt forbudt å bruke i akvakulturnæringen over hele verden, hvilket har ført til en dramatisk økning av saprolegniose. For å utvikle nye kontrollstrategier er det nødvendig å forstå bioloien i interaksjonen mellom vertsorganismen og mikroorganismen. Det var derfor behov for å utdanne nye forskere i dette forskningsfeltet. I dette prosjektet bruker vi en flerfaglig biologisk tilnærming for å studere alle aspekter fra det molekylære nivået til praktisk håndtering og drift i anlegg.

Sykdommen saprolegniose utgjør en alvorlig trussel både mot akvakulturnæringen og villfiskpopulasjoner i flere land. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle bærekraftige strategier for å kontrollere og redusere sykdommen. Dette gjøres gjennom å etablere et nettverk bestående av 10 doktorgradsstudenter (tre av dem ved Veterinærinstituttet) og 3 post doc-forskere og lære dem opp det nyeste innen teknikker og metoder for å studere alle aspekter av sykdommen.

Programmet vil føre til en betydelig økt forståelse av vert-agens interaksjoner gjennom økt innsikt i nøkkelprosesser i sykdomsutviklingen. Forskningen vil føre til nye strategier for sykdomskontroll hvilket vil øke inntjeningen og redusere kjemikaliebruk i miljøet. Prosjektet har også potensial for å føre til produksjon av sunnere fisk, noe som er av betydning for så vel akvakulturnæringen som miljø og samfunn.

Samarbeidspartnere

  • Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Spain
  • Wageningen University, Netherlands
  • Kungliga Tekniska Hogskolan (KTH), Sweden
  • University of Aberdeen, UK
  • Intervet International B.V, Netherlands
  • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (VESO), Norway
  • European Research and Project Office GmbH, Germany
  • Norges veterinærhøgskole og Universitetet i Oslo er knyttet til doktorgradsutdanningen av de norske stipendiatene.

Ved Veterinærinstituttet er også Amada Perez, Even Thoen og Shimaa Ali tilknyttet prosjektet.

Forskninginformasjon

Start
2009-10-31
Slutt
2013-11-29
Prosjektnummer
EU 238550
Status
Ferdig
Finansiering
EU Prosjekter
Forskningsområder
Epidemiologi, Fiskehelse, Mykologi

Forskere

Ida Skaar

Seksjonsleder / Seniorforsker
Mobilnr: +47 93022412
E-post: ida.skaar@vetinst.no