Karoline Sveinsson

Veterinær, Forskning akvatisk biosikkerhet

Fagområder
Diagnostikk, Fiskehelse
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

PhageDrive

Et forprosjekt finansiert av FFL/JA har som mål å finne bakteriofager i dypsekvenserte datasett fra dyreprøver, og etablere laboratoriemetodikk for å identifisere spesifikke bakteriofager. Bakteriofager vil kunne blir brukt til å påvirke sammensetningen i mikrobiotaen i dyr og kunne være verktøy for å endre denne positivt 

Prosjektperiode
2024 - 2025
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Husdyrhelse, Molekylærbiologi