Marit Måsøy Amundsen

Forsker, Forskning fiskehelse

Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

VIRRBC

Infeksiøs lakseanemivirus binder røde blodceller, men vi vet ikke hvilken betydning denne bindingen har. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvordan samspillet mellom ILA-virus og laksens røde blodceller påvirker utviklingen av infeksjon og sykdom.

Prosjektperiode
2016 - 2022
Område
Fiskehelse, Immunologi, Virologi

Gyrokloramin – Utvikling av klor som bekjempelse mot Gyrodactylus salaris

Forsøk gjennomført både i laboratoriet, i kar ved Drammenselva og i feltforsøk i elva Glitra øverst i Lierelva (Drammensvassdraget) har vist at lave konsentrasjoner av klor har egenskaper som gjør kjemikaliet egnet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Prosjektperiode
2018 - 2021
Område
Fiskehelse, Immunologi, VirologiFiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, Toksikologi