Marit Måsøy Amundsen

Overingeniør , Forskning fiskehelse

Fagområder
Molekylærbiologi
Mobilnr
+47 94403487
E-post
Marit.Masoy.Amundsen@vetinst.no

Faglig bakgrunn

Bachelor i matteknologi fra NTNU
Master i bioteknologi - retning molekylærbiologi fra NMBU

Forskningsprosjekter

Gyrokloramin – Utvikling av klor som bekjempelse mot Gyrodactylus salaris

Forsøk gjennomført både i laboratoriet, i kar ved Drammenselva og i feltforsøk i elva Glitra øverst i Lierelva (Drammensvassdraget) har vist at lave konsentrasjoner av klor har egenskaper som gjør kjemikaliet egnet til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Prosjektperiode
2018 - 2021
Område
Fiskehelse, Dyrevelferd, Desinfeksjon, Parasittologi, Miljø- og smittetiltak, Kjemi, Toksikologi