Saima Nasrin Mohammad

Forskning fiskehelse

Fagområder
Fiskehelse, Fiskevelferd, Molekylærbiologi, Parasittologi
Mobilnr
+47 98032226
Tlf
+47 98032226
E-post
saima-nasrin.mohammad@vetinst.no

Jobber med diagnostikk og forskning

Forskningsprosjekter

ISMOTOOL - In-situ molekylærbasert overvåking: et verktøy for å takle operative og miljømessige utfordringene i akvakultur

ISMOTOOL vil teste ut bruken av en miljøprøveprosessor (EPS) for in-situ sanntidsovervåkning av utvalgte fiskepatogener (Paramoeba perurans og Lepeophtheirus salmonis) og rømt oppdrettsfisk. EPS er et kompakt og fullt robotisert undersjøisk flytende laboratorium som analyserer sjøvannsprøver for arter av interesse ved hjelp av målrettede molekylære deteksjonsmetoder.
Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi

AGD: Behandlingsstrategier/dose-respons-studier hos oppdrettslaks

Behandlingsstrategier/dose-respons-studier med hydrogenperoksid og ferskvann for å finne kombinasjoner av konsentrasjoner og behandlingstid som gir best effekt mot AGD (amøbegjellesykdom forårsaket av Paramoeba perurans) hos oppdrettslaks.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Desinfeksjon, Dyrevelferd, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Parasittologi, Patologi