Rebecca Davidson

Forsker/Veterinær Tromsø, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Presentasjon

Scandinavian Baltic Society for Parasitology - styremedlem
Sivil ekspert: NATO Joint Health Agriculture and Food Group

Fagområder
Parasittologi, Patologi, Zoonoser
Mobilnr
98496700
E-post
Rebecca.Davidson@vetinst.no