Rebecca Davidson

Forsker/Veterinær Tromsø, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Presentasjon

Scandinavian Baltic Society for Parasitology - styremedlem
Sivil ekspert: NATO Joint Health Agriculture and Food Group
Fagområder
Diagnostikk, Parasittologi, Patologi, Zoonoser
Mobilnr
+47 90364829
Tlf
+47 98496700
E-post
Rebecca.Davidson@vetinst.no

Faglig bakgrunn

Veterinær, beredskap og diagnostikk med spesielt fokus på parasittologi og patologi