Utbrudd av yersiniose

Folkehelseinstituttet melder om 15 personer med infeksjon forårsaket av bakterien Yersinia enterocolitica O3. Veterinærinstituttet bistår FHI, aktuelle kommuneoverleger og Mattilsynet i etterforskningen av utbruddet.  

Så langt er det påvist smitte hos 15 personer som er bosatt i flere ulike fylker i Norge. Pasientene er mellom 16 og 54 år og de fleste (66%) er kvinner. De smittede er bosatt i ulike deler av landet: Viken (3), Trøndelag (5), Rogaland (2), Vestland (3), Møre og Romsdal (1) og Vestfold og Telemark (1). Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 15 personene og alle prøvene er tatt i løpet av siste uken i april og den første halvannen uke i mai 2021.

-Veterinærinstituttet bistår i oppklaringen av slike utbrudd og er forberedt på å analysere prøver, hvis det blir aktuelt. Det er en del av rollen vår som referanselaboratorium for denne bakterien i matprodukter, sier seniorforsker Gro Skøien Johannessen som jobber med matbakteriologi og mattrygghet ved Veterinærinstituttet.

Smitte og symptomer på yersiniose

Yersiniose er en infeksjon som skyldes bakterien Yersinia enterocolitica. De vanligste symptomene er diaré, feber og magesmerter, vanligvis av 1–3 ukers varighet. Reservoaret for bakterien er først og fremst gris. Hund og katt kan også være bærere av bakterien.

Yersiniabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligvis via infiserte svinekjøttprodukter, forurensede grønnsaker eller salat og bruk av ikke-desinfisert drikkevann.

Hvert år meldes det vanligvis mellom 40–80 tilfeller av yersiniose til Folkehelseinstituttet. De fleste er smitte innenlands (60-80 prosent av meldte tilfeller).

Tidligere utbrudd

Flere utbrudd av yersiniose har blitt etterforsket de siste årene. Mistenkt smittekilde i de ulike utbruddene har blant annet vært sylte laget av svin og ulike salatprodukter som importerte ferdig vaskede bladsalater.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man alltid unngå å lage mat til andre.

Andre forebyggende tiltak for å unngå smitte med yersiniabakterien er å:

  • skylle godt grønnsaker og salater som skal spises rå
  • gjennomsteke eller gjennomkoke farsemat som inneholder svinekjøtt
  • sørge for at hele stykker av svinekjøtt (koteletter, steker, fileter o.l.) er godt stekt
  • unngå ikke-desinfisert drikkevann
  • vaske hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr samt før matlaging og måltider
  • vaske hender, kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før disse brukes til tilberedning av annen mat

Informasjon om Yersinia enterocolitica og aktuelle smittekilder kan finnes på Veterinærinstituttets og FHI sine nettsider:

Relaterte nettmeldinger:
Mattilsynet: Utbrudd av yersiniose (Mattilsynet)
Folkehelseinstituttet: Utbrudd av yersiniose (FHI)

 

Del artikkel