Har tatt ut prøver av villaks i Enningdalselva (Berbyelva)

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har i dag vært i Enningsdalselva (Berbyelva) i Østfold og tatt ut prøver av syk villaks.

- Vi har tatt ut prøver av gjeller, hjerte, hjerne, lever, milt, tarm, hud og muskel fra fisk, som lokale fiskere har fanget for oss, sier Brit Tørud, fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

De ferske prøvene ble lagt enten i formalin eller i RNA-later. RNA-later er et konserveringsmiddel, som brukes når prøver skal undersøkes med PCR. PCR er en metode, som brukes for å kunne påvise arvestoff fra virus.

Veterinærinstituttet har til nå tatt ut prøver av til sammen syv villaks fra elven. Ifølge Tørud, har alle fiskene lignende symptomer.

- Vi håper å kunne si noe mer i slutten av neste uke om hva som er årsaken til at fisken blir syk og dør, sier Tørud, som takker lokale laksefiskere og Arbeidernes jeger- og fiskeforening, Halden, for all hjelp.

Det var laksefiskere, som 23. mai rapporterte om observasjoner av syk fisk Enningsdalselva (Berbyelva), og at villaks som ble fanget var svekket og hadde tydelige sår på finnene og blødninger i huden under buken.

Undersøker død villaks i Enningdalselva (Berbyelva) (27.05.2019) >

Del artikkel