Status 17.11 2020: Forhøyet risiko for introduksjon av fugleinfluensa H5N8 til Norge

Smittesituasjonen for fugleinfluensa H5N8 endrer seg raskt og gjør det nødvendig med fortløpende risikovurderinger ut fra rapporterte påvisninger. Smitte av høypatogen aviær influensa (HPAI) H5N8 er nå påvist i våre naboland Danmark og Sverige.

16.november ble HPAI H5N8 bekreftet i en kalkunbesetning sør i Sverige og i en fjørfebesetning i Tustrup ved Randers i Danmark.

Samtidig har HPAI blitt påvist på viltlevende fugler i Danmark fra grensen til Tyskland i sør, til Aalborg i nord.

Økt smitte i flere europeisk land

Siden siste statusoppdateringer 10.11.2020 er det gjort flere og nye påvisninger av HPAI fra både fjørfebesetninger i og fra villfugl i flere europeiske land. Særlig Tyskland, Nederland og Storbritannia er rammet, men også i Frankrike, Belgia og Irland er det gjort påvisninger.

Risiko for smitte til Norge vurderes som lav til moderat

H5N8 Hovedtrekket av fugl i Norge på høsten går ut fra eller ut via Norge og HPAI har aldri blitt påvist i Norge. Smittetilfeller av HPAI observeres imidlertid i våre naboland stadig nærmere Norge. Risikoen for smitteintroduksjon med HPAI til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap i Norge vurderes derfor nå som lav til moderat.

Prøvetrekk – fugler som trekker men kommer tilbake

Det er allikevel verd å merke seg at det observereres såkalte «prøvetrekk» hos enkelte fugler. Med det mener man at fuglene trekker, men snur etter hvert og kommer tilbake dit de kom fra.

Omfanget av prøvetrekk er lite studert, men sannsynligvis svært vanlig. I det store bilde med det totale trekk av fugler, utgjør nok prøvetrekk en svært liten andel, men de kan være relevante med tanke på risikoen for introduksjon av HPAI til Norge fra Danmark og muligens Tyskland og Nederland.

Gi beskjed om døde eller svekkede viltlevende fugl til Mattilsynet

Veterinærinstituttet anbefaler fortsatt at alle som oppdager svekkede eller døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker og rovfugl om ikke å rører fuglene, men gi beskjed til Mattilsynet slik at de kan ta ut prøver fra fuglene.

Veterinærinstituttet vurderer risikoen for smitteintroduksjon med HPAI via trekkfugl til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap i Norge som lav, men anbefaler økt årvåkenhet for sykdom og død hos viltlevende fugler og utegående hobbyfjørfe.

Les mer på Mattilsynet.no

Tidligere status og vurdering

Grim Rømo

Fagansvarlig fjørfe og veterinær
Mobilnr: +47 90658851
E-post: Grim.Romo@vetinst.no

Del artikkel