Skrantesjuke (CWD): Unike prionstammer er bekreftet hos hjortedyr i Norge

Ved å pode klatremus med prionstammene som er funnet hos hjortedyr i Norge har en gruppe forskerne funnet at disse ikke er identiske med stammer som er funnet på hjortedyr i Nord-Amerika, de eneste tidligere karakterisert gjennom slik poding.

Chronic Wasting Disease (CWD), på norsk kalt skrantesjuke, er en prionsykdom som sprer seg sakte, men ukontrollert over det nordamerikanske kontinentet. Sykdommen har siden 2016 vært påvist hos reinsdyr, elger og én hjort i Norden (Norge, Sverige, Finland).

Prionene som er påvist hos norsk elg ble i 2018 beskrevet som hittil ukjente typer (Pirisinu ref). Konklusjonen av studien som nå er publisert i det prestisjetunge PNAS*-tidsskriftet, bekrefter tidligere konklusjoner. I tillegg vises at prionene funnet hos norsk villrein ikke er identiske med tilsvarende hos nordamerikanske hjortedyr, på tross av at de tidligere ikke lot seg skille med andre metoder.

Den publiserte artikkelen et resultat av et langsiktig samarbeid mellom Veterinærinstituttet i Norge, Institute Superior of Health (ISS) Roma (IT ), Canadian Food Inspection Agency of Ottawa (CA) og Colorado State University of Fort Collins (USA).

Klarte å skille prionstammene ved hjelp av musepoding

Karakteriseringen og sammenligningen av prionene var mulig takket være smitteoverføring fra hjortedyr i Norge til en liten gnager, nærmere bestemt klatremus (Myodes glareolus). Dette er en art som er lett mottakelig for prionsykdommer og derfor egner seg godt til slike studier. Når det kommer til fininndeling og klassifisering av ulike prionstammer, er poding i klatremus, sammen med genmodifiserte mus, de viktigste verktøyene.

Funnet har stor betydning for forvaltning

Resultatene viser at det hos hjortedyr eksisterer variasjon med ulike stammer av CWD-prioner.

-Siden disse tidligere ikke har vært karakterisert, kan informasjonen ha stor betydning for hvordan vi skal forvalte sykdommen hos hjortedyra.Særlig gjelder det stammene hos elg, som trolig opptrer spontant og ikke ser ut spre seg, slik som den som sees hos villrein. Med nye stammer følger også spørsmål om disse kan representere helserisiko for oss mennesker, sier Sylvie Benestad som er prionforsker ved Veterinærinstituttet.

(*PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)

Les den vitenskapelige artikkelen "Studies in bank voles reveal strain differences between chronic wasting disease prions from Norway and North America"

Les mer om skrantesjuke

 

Sylvie Benestad

Senior forsker
Mobilnr: 4797536830
E-post: sylvie.benestad@vetinst.no

Knut Madslien

Vilthelseansvarlig
Mobilnr: 4791736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Turid Vikøren

Fagansvarleg vilt, veterinær
Mobilnr: +47 91648742
E-post: turid.vikoren@vetinst.no

Linh Tran

Overingeniør
Mobilnr: +47 97672367
E-post: linh.tran@vetinst.no

Del artikkel