Linh Tran

Overingeniør, Høyrisikoagens og patologi

Mobilnr
+47 97672367
Tlf
+47 97672367
E-post
linh.tran@vetinst.no

TSE( TSEsansvarlig),Histologi og Immunhistokjemi. Forskning.