Revevalp i Tromsø har fått påvist høypatogent fugleinfluensa-virus

Veterinærinstituttet har påvist høypatogent fugleinfluensa-virus (HPAI) hos en rødrev-valp som ble funnet død i Tromsø. Dette er tredje gangen det påvises HPAI hos rødrev i Norge. I fjor ble viruset påvist på to rødrever i Stad kommune.

Fugleinfluensa smitter i all hovedsak mellom fugler. I enkelte tilfeller påvises imidlertid viruset også hos pattedyr, slik som rødrev.

De siste ukene er fugleinfluensa påvist fra Karmøy i sør, langs kysten av Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og til Svalbard i nord.

– Utbruddet vi ser nå medfører stor dødelighet i villfuglpopulasjonene i enkelte områder, og åtseletere, som rødrev, utsettes for et høyt smittepress ved å spise store mengder smittede fugler. Med bakgrunn i dette er denne påvisningen ikke så overraskende, sier fjørfeansvarlig ved Veterinærinstituttet Grim Rømo.

Kliniske symptomer på HPAI hos rovdyr varierer, men nevrologiske symptomer som sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse er hyppigst rapportert.

– Det er viktig at befolkningen er oppmerksomme på syke rovdyr i områder med påvist HPAI i villfuglpopulasjonen, og rapporterer dette til Mattilsynet. Denne oppfordringen gjelder spesielt hvis rovdyrene har nevrologiske symptomer som beskrevet ovenfor, sier Rømo.

For å senke smittepresset til andre fugler og sjø- og landpattedyr jobbes det med å samle inn og destruere døde fugler i områder med høy dødelighet av ville fugler.

Påvist på to rev i fjor

I juli 2022 ble to rødrevvalper observert syke i Stad kommune og avlivet av dyrevelferdshensyn. Analysene den gangen viste at begge revene var positive for høypatogent fugleinfluensa-virus (H5N1). Det er også denne gangen påvist H5N1 hos reven i Tromsø.

I 2021-2022 ble det i Europa påvist sporadiske tilfeller av HPAI hos en rekke ville pattedyr, som rødrev, ilder, oter, grevling, gaupe, steinkobbe og havert.

Se for øvrig EFSAs oversikt s.34-35 i rapporten Avian influenza overview Avian influenza overview March – June 2023 | EFSA (europa.eu)

Katte- og hundeeiere bør være ekstra oppmerksomme

Vær oppmerksom på at det i kan ligge døde og syke fugler i terrenget. Hunde- og katteeiere bør følge med og holde kjæledyrene unna disse. 

Informasjon om kjæledyr og fugleinfluensa (vetinst.no)

Les om tidligere påvisning av HPAI hos rev: Høypatogen fugleinfluensa påvist hos rødrev

Les mer på Mattilsynet.no: Fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark 

Les mer om fugleinfluensa hos ville fugler (vetinst.no)

Grim Rømo

Fagansvarlig fjørfe og veterinær
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel