Høypatogen fugleinfluensa-virus påvist hos rødrev

Veterinærinstituttet har påvist høypatogent fugleinfluensa-virus hos to rødrever fra Stad kommune. Dette er første gang viruset er påvist hos andre arter enn fugler i Norge.

I juli 2022 ble to rødrevvalper ble observert syke i Stad kommune, og disse ble avlivet av dyrevelferdshensyn. Analyser av svaberprøver fra svelget ved Veterinærinstituttet viste at begge revene var positive for høypatogent fugleinfluensa-virus (H5N1).

En rekke villfuglarter i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, ble rammet av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i 2021/2022. Utbruddet har medført stor dødelighet i villfuglpopulasjonene i enkelte områder, og åtseletere, som rødrev, utsettes for et høyt smittepress ved å spise store mengder smittede fugler.

I 2021-2022 ble det i Europa påvist sporadiske tilfeller av HPAI hos en rekke ville pattedyr, som rødrev, ilder, oter, grevling, gaupe, steinkobbe og havert.   

Se for øvrig EFSAs oversikt s.34-35 i rapporten Avian influenza overview March – June 2022.

Kliniske symptomer på HPAI hos rovdyr varierer, men nevrologiske symptomer som sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse er hyppigst rapportert.

Det er derfor viktig at befolkningen er oppmerksomme på syke dyr i områder med påvist HPAI i villfuglpopulasjonen, og rapporterer dette til Mattilsynet. Denne oppfordringen gjelder spesielt hvis rovdyrene har nevrologiske symptomer som beskrevet ovenfor.

Katte- og hundeeiere bør være ekstra oppmerksomme

Vær oppmerksom på at det i kan ligge døde og syke fugler i terrenget. Hunde- og katteeiere bør følge med og holde kjæledyrene unna disse.

Les mer om saken på Mattilsynet.no

Fakta om HPAI 

Del artikkel