Informasjon om kjæledyr og fugleinfluensa

Det pågår for tiden store utbrudd med høypatogent fugleinfluensa (HPAI) i flere fuglekolonier i Finnmark. Som et føre var-prinsipp bør dyreeiere holde katter og hunder unna syke og døde fugler.

Smitte med HPAI hos pattedyr er sjeldent, men kan forekomme. Det er tidligere beskrevet noen tilfeller, spesielt hos ville dyrearter som rev og sel. En tenker da at de sannsynligvis har spist eller vært i kontakt med HPAI-smittede fugler eller kadavre. Tidligere smitteforsøk har vist at katt og hund er mottakelige for smitte med fugleinfluensa. Risikoen for at kjæledyr i Norge smittes bedømmes som lav. Dette er basert på veldig få rapporterte tilfeller hos kjæledyr globalt, til tross for høy forekomst av HPAI blant villfugl i Europa de siste årene.

På generelt grunnlag anbefaler Veterinærinstituttet og Mattilsynet at hunder og katter holdes borte fra døde og syke fugler da disse kan inneholde flere ulike smittestoffer som kan gi sykdom. I tilfeller der katter og hunder bor nær sjøfugl-kolonier hvor det pågår smitteutbrudd med fugleinfluensa, bør eierne være særskilt oppmerksomme. Mattilsynet har oppdatert sine spørsmål og svar til befolkningen om fugleinfluensa

I områder hvor familiedyr har tilgang til fugleunger, syke fugler eller kadaver fra fuglekolonier med utbrudd av fugleinfluensa, bør katter holdes inne og hunder bør luftes i bånd. Fugleinfluensaviruset sees sjeldent hos småfugl, disse anses derfor som liten risiko for å smitte katter, sammenlignet med måkefugler.

Dødsfall blant katter i Polen

I løpet av juni og juli har polske myndigheter meldt om flere dødsfall blant katter. Det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos flere av dem. Veterinærinstituttet og Mattilsynet følger saken nøye, og er i kontinuerlig kontakt med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Det gjenstår flere undersøkelser for å få klarhet i hvordan kattene er smittet og omfanget av situasjonen. Kattene er fra ulike deler av landet og det er ikke påvist noen sammenhenger mellom dødsfallene. Foreløpige undersøkelser tyder på at kattene ikke har smittet hverandre.

Mattilsynet har oppdatert sine råd til privatpraktiserende veterinærer om Newcastlesyke og fugleinfluensa.

Veterinærinstituttet bistår Mattilsynet med faglige råd i forbindelse med pågående utbrudd i fuglekolonier i Finnmark. For mer informasjon, se Veterinærinstituttets oversiktsside om fugleinfluensa hos villfugl i Norge.

Del artikkel