Rabiesmistanke hos rev fra Svalbard avkreftet

Veterinærinstituttet avkrefter mistanke om rabies hos en fjellrev på Svalbard.

En fjellrev som viste tegn til sykdom ble avlivet av Sysselmannen søndag 28.april. Dyret ble sendt til Veterinærinstituttet i Oslo for undersøkelse.

Svar på prøvene er nå klare. De viser at fjellreven ikke hadde rabies. Reven hadde derimot brudd i ryggraden som forklarer lammelsene i bakparten av dyret, forteller Jørn Våge, som obduserte fjellreven ved Veterinærinstituttet.

Rabies på Svalbard

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard og det har vært registrert utbrudd av rabies blant dyr på Svalbard i 1980 og 2011. I 2018 ble det påvist rabies på fire rever og ett reinsdyr.

→ Les mer om rabies

- Dersom du observerer reinsdyr eller rev som er døde, syke eller viser unormal atferd, meld fra til Sysselmannen på Svalbard. Ikke håndter dyrene selv. Hunder på Svalbard skal holdes i bånd. Rabies er en alvorlig virussykdom som kan smitte mennesker, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

I motsetning til for eksempel hund og rev, som kan bli aggressive, så har enkelte rabiespositive reinsdyr, og en enkelt isbjørn i Canada, vist symptomer på lammelser i bena.

Vandrer over isen

Fjellrev som vandrer over isen fra Sibir, Canada eller Grønland er trolig årsak til at rabies-smittet fjellrev dukker opp på Svalbard med ujevne mellomrom. De smittede fjellrevene kan smitte andre dyr, som svalbardrein, oftest via bitt, slik at smitten spres videre på øygruppen. Lav tetthet av fjellrev på Svalbard medfører trolig at smitten «dør ut» mellom hvert utbrudd, men det trengs økt helseovervåking av viltet på Svalbard for å kartlegge forekomst og utbredelse av rabiesviruset på øygruppen over tid.

Nasjonalt referanselaboratorium

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for rabies. Alle prøver eller kadaver hvor det mistenkes alvorlig meldepliktig sykdom blir sendt til Veterinærinstituttet i Oslo.

Mattilsynet er fagmyndighet på dyrehelseområdet på Svalbard. Det er Sysselmannen som har beredskapsansvaret på Svalbard og iverksetter og koordinerer tiltak. Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir Mattilsynet faglige råd. Folkehelseinstituttet gir faglige råd om smitte til mennesker.

Les også nyhet om fjellreven fra Mattilsynet.

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet

Knut Madslien

Vilthelseansvarlig -> forskningspermisjon Canada til juli 2020
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Del artikkel