Program for fiskevelferdsseminar 24. september 2018

Detaljert program for fiskevelferdsseminaret og debatt som Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet inviterer til mandag 24. september på Litteraturhuset er nå klart. Seminaret arrangeres i regi av Forskningsdagene 2018 der temaet er oppvekst.

Fisk i oppdrett er Norges viktigste produksjonsdyr. Samtidig dør 53 millioner oppdrettsfisk årlig i næringen eller om lag 20 prosent av all fisk fra utsett i sjø til slakting. I tillegg dør det også mye fisk i ferskvannsfasen. Dette er ikke forenlig med dyrenes rettigheter som sier de skal ha frihet fra smerte, skader og sykdommer.

Gjennom dette seminaret ønsker vi å gi oppdrettsfisken en sterkere stemme.

Program: 

11.30      Lunsj 
12.00      Introfilm 
12.02      Velkommen ved  avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet
12.10       Hvordan ble laksen "tam"?  Forsker Marianne Lien, Universitetet i Oslo
12.20       Oppvekst: Velferdstrusler i tamlaksens livssyklus. Fiskehelseansvarlig Brit Tørud, Veterinærinstituttet
12.30       Hva ligger i begrepet "fiskevelferd"?  Forsker Solveig Marie Stubsjøen, Veterinærinstituttet
12.40      Pause 
13.00       Kan ord skape holdninger om dyreverd?  Forsker Kristine Gismervik, Veterinærinstituttet
13.10       Er teknologiutviklingen tilpasset biologien?  Forsker Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet
13.20       Er det smertefullt for laks å bli avluset med varmt vann? Forsker Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet
13.30       Velferdsdilemma i en travel hverdag.  Fagleder fiskehelse, Barbo Klakegg, Åkerblå 
13.40      Pause 
14.00       Kan laksen leve av å spise gran?  Professor Margareth Øverland, Norges miljø og biovitenskapelige universitet
14.10       Hva er akseptabel behandling av "tam" laks?  Ekspertrådgiver Trygve Poppe, Pharmaq Analytiq
14.20       Rognkjeks er ikke laks.  Forsker Malthe Hvas, Havforskningsinstituttet
14.30       Er god fiskevelferd lønnsomt?  Fiskehelsesjef Arnfinn Aunsmo, Måsøval
14.40      Tid for registrering av spørsmål til paneldebatten 
14.45       Paneldebatt: Hvor er laksens stemme? Høyere profitt med god fiskevelferd?  Innledning ved Tore Kristiansen, leder for Forskningsgruppe Dyrevelferd i Havforskningsinstituttet. Kommentar fra Susanna Lybæk, vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen. 

Paneldebatt mellom:
Lise Bergan, kommunikasjonsdirektør i Cermaq
Kjersti Sandvik, forfatter og journalist i Fiskaren
Tore Kristiansen, forskningssjef Havforskningsinstituttet
Edgar Brun, avdelingsdirektør Veterinærinstituttet  

Panelleder: Asle Haukaas, kommunikasjonsdirektør Veterinærinstituttet
16.00      Slutt

Innledning ved Tore Kristiansen,

Seminaret er gratis, men av hensyn til servering må vi be om påmelding innen 19. september. Du finner mer informasjon om seminaret og påmelding her. 

Seminaret vil bli streamet slik at de som ikke kan delta kan følge med online. Følg streamingen her (aktiveres når seminaret starter). 

Del artikkel