Påvisning av skrantesjuke hos elg

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist skrantesjuke hos en elg fra Nord-Odal.

Det er påvist skrantesjuke hos en elg i Nord-Odal. Det er påvist prioner i hjernevev. Veterinærinstituttet har ikke mottatt prøver fra lymfeknute, så lyfeknute er ikke undersøkt for prioner.  

Det er påvist prioner i hjernevev fra elgen. Det er ikke gjennomført analyser av lymfeknute fordi Veterinærinstituttet kun har mottatt prøve fra hjernen.

I Norge har det blitt påvist ulike stammer av prioner som forårsaker skrantesjuke (CWD). Hos villrein er prionene funnet hos alle i lymfeknuter. For dyrene som har kommet lengre i sykdommen, også i hjernen.

At det er observert smittsom opptreden av CWD hos villrein antas å ha sammenheng med at prioner påvises bredere i kroppen, som i lymfeknuter.

Hos elg med CWD i Norden er det så langt diagnostisert prioner kun i hjernevev, og sykdommen opptrer trolig sporadisk.

- For å kunne gjennomføre sikrest mulig diagnostikk er det derfor viktig at både hjernevev og lymfeknute lar seg undersøke sier CWD-koordinator og seniorforsker Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.  

Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos hjortedyr i Nord-Amerika. I 2016 ble denne alvorlige dyresykdommen for første gang påvist hos villrein og elg i Norge, og i 2017 ble den også påvist hos hjort.

Les om kartlegging av skrantesjuke på hjorteviltportalen

Fakta om skrantesjuke

Forskning på skrantesjuke CWD ved Veterinærinstituttet

Overvåkning av skrantesjuke

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel