Nytt tilfelle av skrantesjuke hos elg i Sverige

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har påvist sitt andre tilfelle av skrantesjuke (CWD) hos nok en gammel elgku i nord i Sverige. Det siste svenske tilfellet ble avdekket bare syv mil unna det første, i Norrbotten.

Veterinærinstituttet har siden første påvisning av skrantesjuke (CWD) testet omkring 17.000 norske elg for å kartlegge sykdommen i Norge. Fire gamle elgkuer er hittil funnet positive. I fjor ble også en gammel elgku fra Finland en del av CWD bildet i Norden.

Tidligere i år meldte Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Sverige (SVA) at også de hadde avdekket CWD, kalt avmagringssjuka på svensk, hos en gammel elgku fra Norrbotten. Nå er det påvist et andre tilfelle.  I likhet med de to første elgene i Selbu i Norge som fikk påvist CWD kort tid etter hverandre, er dette også situasjonen i Norrbotten. To dyr med kort geografisk avstand til hverandre og innen et kort tidsrom. 

Atypiske funn hos elg

CWD hos elg i Norden har vist atypiske funn sammenliknet med villreinen fra Nordfjella og hjortedyr i Nord-Amerika. Samtlige (7) elg har vært gamle kyr, og fordelingen av smittestoff i dyrekroppen er ulik fra villreinen. Som Verdens dyrehelseorganisasjons (OIE) referanselaboratorium for CWD bidrar Veterinærinstituttet i Oslo med utreding av tilfellene som er avdekket i Sverige.

Les saken på SVAs nettsider

Les om forskning som konstaterer ny type CWD hos norsk elg

Les kronikk om to typer skrantesjuke

Veterinærinstituttet er internasjonalt referanselaboratorium for CWD

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Del artikkel