Kronikk: To typer skrantesyke

Denne saken er eldre enn to år

I kronikken skriver seniorforskerne Sylvie Benestad og Petter Hopp at da Veterinærinstituttet i fjor konstaterte at en villrein i Nordfjella hadde Skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD), var dette første gang sykdommen ble oppdaget utenfor Nord-Amerika (og Sør-Korea). Et omfattende arbeid med å ta prøver av hjortedyr ble satt i gang og CWD er per i dag funnet på villrein, elg og hjort. 

Karakteristika ved funnene gjør at vi må være åpne for at det finnes minst to typer CWD, slik det er med andre prionsykdommer.

Les kronikken på Hjortevilt.no

Del artikkel