Internasjonalt referanselaboratorium innen CWD

Denne saken er eldre enn to år

Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) har utnevnt Veterinærinstituttet som det tredje referanselaboratorium i verden og det første i Europa innen CWD eller skrantesyke. Seniorforsker Sylvie L. Benestad på seksjon for patologi er ansvarlig ekspert for det nye referanselaboratoriet.

-Jeg er stolt og glad over å kunne vise hvor flinke medarbeidere Veterinærinstituttet har. Jeg ønsker deg lykke til med referanseoppgavene. Du er en flott representant for Veterinærinstituttet i det internasjonale fagmiljøet, sa administrerende direktør Gaute Lenvik til Sylvie Benestad under en markering av denne utnevnelsen i dag. 

–Jeg takker for tilliten på vegne av alle de seksjonene og støttefunksjonene som har jobbet med CWD på Veterinærinstituttet og bidratt til at instituttet nå har fått utnevnelsen, sa Sylvie da hun mottok blomster fra Lenvik. 

Referanselaboratorium for flere sykdommer og smittestoff

I Norge er Veterinærinstituttet nasjonalt referanselaboratorium til Mattilsynet for flere sykdommer og smittestoff. I det internasjonale veterinære laboratoriesystemet finnes det også referanselaboratorier. Gjennom verdens internasjonale dyrehelseorganisasjon OIE og gjennom EU. Norge kan ikke bli EU referanselaboratorium i EU pga den utformingen av EØS-avtalen Norge har inngått med EU.

Veterinærinstituttet kan derimot være referanselaboratorium for verdens internasjonale dyrehelseorganisasjon OIE. Veterinærinstituttet er et slik referanselaboratorium innen fiskehelse for ILA, PD og Gyrodactylus salaris.

Samarbeid med andre land

Veterinærinstituttet blir det eneste CWD referanselaboratorium i Europa, for OIE har tidligere utnevnt laboratorier i Canada og i Sør-Korea.  En slik referansefunksjon innebærer at vi skal samarbeide med land i hele verden om å bekrefte diagnoser, utveksling av kunnskap innen diagnostikk, sykdomslære og epidemiologi. Deling av materiale for diagnostikk er også en viktig oppgave. Veterinærinstituttet har hatt som strategi å få én referansefunksjon på landdyrsiden også, fordi vi gjennom slik funksjoner kan få muligheter til faglig samarbeid og lov til å bidra inne i viktige komiteer og utvalg. For Norge er det også viktig å kunne vise fram faglig ekspertise som bidrar til å bygge Norges suverenitet.

Veterinærinstituttet har mottatt gratulasjoner og anerkjennelse fra blant annet statsråd Jon Georg Dale, fra fagpolitisk avdeling i LMD og fra Harald Gjein i Mattilsynet.

− Eg vil gratulere Veterinærinstituttet med denne nye funksjonen. Veterinærinstituttet har tidlegare vist at dei er blant dei fremste i verda på prionsjukdommar, mellom anna ved å vere dei første til å beskrive den atypiske varianten av skrapesjuke (NOR 98). At instituttet no er blitt referanselaboratorium for CWD viser at deira arbeid med denne sjukdommen også er av høg internasjonal kvalitet, sa landbruks- og matminister Dale i en pressemelding om saken. 

Per i dag har Veterinærinstituttet påvist 18 tilfeller hos rein, tre hos elg og én hos hjort etter å ha undersøkt mer enn 40 000 prøver.

 -En formidabel innsats, understreket Lenvik. Det utvikles kontinuerlig ny kunnskap om CWD og Veterinærinstituttet har i dag vært i LMD for å gi siste nytt om kunnskapen som er utviklet for CWD hos hjort.

Sylvie Benestad har arbeidet med TSE og især skrapesyke lenge og hun er allerede anerkjent i det internasjonale miljøet for TSE ettersom hun er utnevnt i flere ekspertgrupper i EU og EFSA, også innen CWD. Forhåpentligvis vil denne posisjonen kunne gi Sylvie og Veterinærinstituttet enda bedre muligheter til samarbeid slik at forskningsaktiviteten styrkes og enda mer synlige i det internasjonale fagmiljøet

Del artikkel